PolyPlank AB (publ) har en längre tid haft observationsstatusnotering på First North. Denna status är efter årsstämman, som hölls på Bolagets kontor, Färjestaden, Öland 2018-06-19 borttagen och PolyPlank är idag noterat utan observationsstatus.

PolyPlank koncernen har genomgått en omfattande omstrukturering, som nu börjar ge planerade effekter. Man har också avvecklat dotterbolaget Fröseke Panel, som dragit stora kostnader och resurser, genomfört en företrädesemission och en riktad emission, som återställer det egna kapitalet och beslutat om fortsatt drift.
För ytterligare information, vänligen kontakta: Vd                  Cay Strandén
Telefon                                 0485 66 44 80
Email                                   cay@polyplank.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2018 kl.14.45 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.
PolyPlank handlas på Nasdaq First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, tel +46 8 408 933 50 är bolagets Certified Adviser, www.hagberganeborn.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480
E-post info@polyplank.se www.polyplank.se Org.nr 556489-7998