Til NASDAQ Copenhagen A/S                                                                       21. juni 2018
                                                                                                                        Meddelelse nr. 52/2018Generalforsamling og ændringer i bestyrelsen

Den 21. juni 2018 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i BRFkredit a/s. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om navneændring til Jyske Realkredit A/S, sletning af binavnene Jyske Kredit a/s og Jyske Kredit af 2018 a/s samt optagelse af BRFkredit a/s som binavn.  Generalforsamlingen godkendte endvidere forslaget om ophævelse af aldersgrænsen på 70 år for bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamlingen nyvalgte bankdirektør Peter Schleidt med indtræden i bestyrelsen den 1. juli 2018.

Som tidligere meddelt udtræder Anders Dam af bestyrelsen pr. 30. juni 2018. Samtidig udtræder Laila Busted som repræsentant for medarbejderne, medens suppleanten Anette Lykke Poulsen indtræder i bestyrelsen pr. 1. juli 2018.

Pr. 1. juli 2018 består bestyrelsen herefter af Carsten Tirsbæk Madsen (valgt på generalforsamlingen den 20. marts 2018), Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt, Kim Henriksen og Anette Lykke Poulsen, begge sidstnævnte valgt af medarbejderne. Bestyrelsen forventes at konstituere sig med Carsten Tirsbæk Madsen som formand og Niels Erik Jakobsen som næstformand på det kommende bestyrelsesmøde den 2. juli 2018.


Med venlig hilsen
Jyske Realkredit/BRFkredit

Carsten Tirsbæk Madsen
Administrerende direktør