Admiral Capital har solgt ejendommen beliggende Griffenfeldsgade 13 A-B, 2200 København K ligesom datterselskabet Admiral DS 5 ApS, indeholdende ejendommen beliggende Krystalgade 3, 1172 København K, er solgt. 

Koncernen har vurderet, at prisniveauet på centralt beliggende ejendomme i København har nået et niveau, hvor det skønnes fordelagtigt for koncernen, at afhænde de pågældende ejendomme. 

Ejendommene er solgt for en samlet salgssum på DKK 80 mio. eksklusive omkostninger. Koncernens oprindelige anskaffelsessum for de to ejendomme beløber sig til DKK 47,1 mio., mens den samlede bogførte værdi på salgstidspunktet udgør DKK 71,4 mio.

Salget af ejendommene er i tråd med selskabets strategi og frigør likviditet til selskabets primære investeringsformål. 

Transaktionerne har ingen indflydelse på Selskabets forventninger til resultatet før dagsværdireguleringer for regnskabsåret 2017/18, idet avancerne i forhold til de bogførte værdier, medtages under værdireguleringer. Selskabet forventer derfor fortsat et overskud før skat og dagsværdiregulering i størrelsesordenen DKK 55-60 mio. for regnskabsåret 2017/18. 


Aarhus, den 29. juni 2018
På bestyrelsens vegne                                                                               

Henrik Frisch,
Bestyrelsesformand

  

Kontaktperson:
Eventuelle henvendelser vedrørende selskabsmeddelelsen rettes til selskabets formand Henrik Frisch på telefon + 45 20 10 60 11.

Vedhæftet fil