Sdiptech AB (publ) förvärvar rogaland industri automasjon as

Pressmeddelande
2 juli 2018, 18:00

Sdiptech förvärvar Rogaland Industri Automasjon AS
Sdiptech förvärvade per dagens datum samtliga aktier i Rogaland Industri Automasjon AS inklusive 51 procent av aktierna i dotterföretaget Agder Industri-Automasjon AS (tillsammans "RIA").

RIA grundades 1990 och är specialiserat på automationssystem för vatten- och avloppsrening och utvidgar Sdiptech-koncernens erbjudande inom segmentet vatten.

RIA:s verksamhet består av utveckling och installation av kundanpassade styr- och reglersystem för vatten- och avloppsanläggningar och kunder återfinns primärt inom kommuner och industri. Bolaget omsätter cirka 40 MNOK med ett rörelseresultat om cirka 7 MNOK.

Jakob Holm, VD Sdiptech, kommenterar:
"RIA är ett välskött och stabilt bolag med ett kunderbjudande som ligger väl i linje med Sdiptechs strategi inom infrastruktur. Genom RIA breddar vi även vårt erbjudande inom vatten och får samtidigt tillgång till spetskompetens inom vattenautomation."

Arild Gundersen, Rogaland Industri Automasjon AS, kommenterar:
"Med hjälp av en långsiktig ägare som Sdiptech kan vi säkra bolagets fortsatta utveckling och arbeta vidare med att expandera verksamheten och ytterligare stärka vårt kunderbjudande."


Sdiptech AB:s stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptech AB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 juli 2018 kl. 18:00.