Source: Oyj Ahola Transport Abp

Oyj Ahola Transport Abp: Oyj Ahola Transport Abp förvärvar majoriteten i AT Install Oy

Oyj Ahola Transport Abp förvärvar majoriteten i AT Install Oy

Oyj Ahola Transport Abp:s bolagsmeddelande 4 juli 2018 kl 9.00

Oyj Ahola Transport Abp förvärvar majoriteten i AT Install Oy

Oyj Ahola Transport Abpj har förvärvat majoritet av projektstyrnings- och monteringsföretaget AT Install Oy. Ahola Transports andel efter affären kommer att uppgå till 60 % av aktierna i AT Install Oy.

Genom förvärvet stärker Oyj Ahola Transport Abp segmentet specialtransporter med projektstyrning och monteringstjänster. Som minoritetsägare i AT Install Oy fortsätter Kari Hietala och Teemu Hietala att utveckla verksamheten samt samordna dem med AT Special Transports verksamhet.

Förvärvet av majoriteten i AT Install Oy förväntas inte ha någon betydande inverkan på Abp Ahola Transport Oyj:s tidigare kommunicerade resultatförväntningar. Parterna har överenskommit att inte offentliggöra köpesumman.

Mer information:

Hans Ahola, CEO                                                       Stefan Kaptens, CFO

Tel. +358 20 7475 300                                               Tel. + 358 44 4494 024

Certified Adviser

Privanet Securities Oy

Karri Salmi                                                                   Kimmo Lönnmark

Tel. +358 50 67 540                                                    Tel. +358 50 67 541

Attachments: