Efter aftale med konkursboet vil Østjydsk Bank A/S blive slettet fra handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen med virkning fra den 13. juli 2018.

Handlen med selskabets aktier har været suspenderet siden den 22. februar 2018 og frem til og med i dag den 12. juli 2018, som således vil være sidste handelsdag for selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen. Tilsvarende gør sig gældende for selskabets noterede obligation.

Der henvises i øvrigt til selskabets meddelelse af 22. februar 2018 samt Statstidende den 27. februar 2018, hvor konkursen er offentliggjort.

ISIN (aktie): DK0010017607
ISIN (obligation): DK0030176136
Navn: Østjydsk Bank
Noteret aktiekapital (à 0,50 kr.): 89.400.000 stk. (44.700.000 kr.)
CVR NR: 57 92 89 13
ICB: 8300
Short name: OJBA
Orderbook ID: 3386

   

For yderligere information kontakt: Pernille Gram, Surveillance, tlf. 33 93 33 66

  

Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Riga, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing and Nasdaq Broker Services are respectively brand names for Nasdaq Copenhagen A/S, Nasdaq Helsinki Ltd., Nasdaq Iceland hf., Nasdaq Riga AS, Nasdaq Stockholm AB, Nasdaq Tallinn AS, AB Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing AB, Nasdaq Broker Services AB. Nasdaq Nordic represents the common offering by Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland and Nasdaq Stockholm. Nasdaq Baltic represents the common offering by Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga and Nasdaq Vilnius.