Det er besluttet med virkning fra 16. juli 2018 at optage nedenstående strukturerede obligation til handel:

 

Udsteder / issuer Nordea Bank AB
Første dato for handel / First day of trading  16-07-2018
ISIN DK0030425020
Instrument name/ticker Europa High Yield 2023
Udstedelsesvaluta / Currency, issuance EUR
Årlig nominel rente / Nominal interest rate 0
Udløbsdato / Maturity date 20-07-2023
Terminer pr. år / Payments per year 4

 

 

 

For yderligere information kontakt Nasdaq Copenhagen A/S, Surveillance, tlf. 33 93 33 66