Selskabsmeddelelse nr. 7-2018, 8. august 2018

13% organisk vækst i ordreindgangen drevet af mineprojekter og serviceydelser

Forventningerne til 2018 fastholdes med forventning om øget vækst i mineindustrien og fortsat stabilitet i cementindustrien

Hovedkonklusioner for 2. kvartal
·         Stærk ordreindgang
·         Minerals opnåede mere end 100% vækst i ordreindgangen
·         Cementmarkedet uforandret som forventet
·         Øget indtjening, men negative pengestrømme
·         Øget afkast af investeret kapital (ROCE)
·         Forventningerne til helåret fastholdes

"Vi har oplevet den kraftigste ordreindgang i Minerals i flere år. Det viser, at mineselskaberne er begyndt at sætte handling bag deres investeringsplaner. Investeringerne vedrører for størstedelens vedkommende enkeltudstyr eller udvidelse af eksisterende anlæg. Med vores samlede udbud af livscyklusløsninger er vi i stand til at støtte vores kunder i deres bestræbelser på at opnå produktivitetsforbedringer," udtaler Group CEO Thomas Schulz.

FLSmidth oplevede en ugunstig valutakursudvikling, som påvirkede både ordreindgangen og omsætningen negativt med henholdsvis 7% og 6% i 2. kvartal 2018. Selskabet opnåede 13% organisk vækst i ordreindgangen drevet af mineprojekter og serviceydelser og 7% organisk omsætningsvækst relateret til projekter og serviceydelser.

EBITA steg med 11% i 2. kvartal som følge af øget omsætning og ingen rapporterede engangsomkostninger. Dermed steg EBITA-marginen til 8,1% fra 7,5% i samme kvartal sidste år. Pengestrømme fra driftsaktivitet var negative som følge af en midlertidig stigning i arbejdskapitalen og betaling vedrørende hensættelser foretaget i 2017. 

Afkast af investeret kapital (ROCE) steg til 10,4% grundet det højere EBITA-resultat for de seneste 12 måneder og lavere investeret kapital. Den nettorentebærende gæld steg i 2. kvartal til DKK 2,1 mia. som følge af udbetalt udbytte, øget nettoarbejdskapital og betaling vedrørende hensættelser foretaget i 2017. Den finansielle gearing (nettorentebærende gæld/EBITDA) steg til 1,2, hvilket dog fortsat er pænt inden for den langsigtede målsætning (nettorentebærende gæld/EBITDA<2).

Forventningerne for 2018 fastholdes
På baggrund af de opnåede resultater for 1. halvår 2018 og den forventede udvikling for resten af året, forventer FLSmidth for helåret en omsætning på 18-20 mia. kr. og en EBITA-margin på 8-10%. Afkast af investeret kapital forventes at være på 10-12%. Selskabet forventer således øget omsætning i 2. halvår 2018, særligt inden for Mining, ledsaget af operationel gearing og højere marginer.

Med virkning fra 1. juli 2018 har FLSmidth ændret forretningsmodel og organisationsstruktur. FLSmidths organisation omfatter nu kun to industrier - Cement og Mining - som understøttes af en regional struktur, der skal styrke virksomhedens kundefokus og livscyklusløsninger, kombineret med en ny digital organisation.

"Vi får en bedre global kundedækning, og vi er nu i stand til at tilbyde alle vores livscyklusløsninger overalt på kloden. Samtidig spiller digitalisering en yderst vigtig rolle i vores kunders investeringsplaner, og ved at kunne tilbyde digitale løsninger kan vi forbedre produktiviteten over hele produktets levetid, hvilket skaber grundlag for yderligere vækst," udtaler Group CEO Thomas Schulz.

FLSmidths engelsksprogede halvårsrapport indeholder tilpassede kvartalstal fra 1. kvt. 2016 - 2. kvt. 2018 samt tilpassede helårstal for perioden 2004-2017.

Kontakt

Investorer
Pernille Friis Andersen, tlf. +45 36 18 18 87, pefa@flsmidth.com
Nicolai Mauritzen, tlf. +45 36 18 18 51, nicm@flsmidth.com

Medier
Sofie Karen Lindberg, tlf. +45 30 93 18 77, skl@flsmidth.com

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2018

DKK mio. 2. kvt.
2018
2. kvt.
2017
Ændring 1. halvår
2018
1. halvår
2017
Ændring År
2016
Ordreindgang 5.056 4.580 10% 10.074 10.141 -1% 18.303
- heraf serviceordrer 2.773 2.653 5% 5.658 5.521 2% 10.029
Ordreandel, serviceaktiviteter 55% 58%   56% 54%   55%
Ordrebeholdning 14.454 14.115 2% 14.454 14.115 2% 13.887
Omsætning 4.730 4.585 3% 8.965 8.956 0% 18.192
- heraf fra serviceaktiviteter 2.599 2.613 -1% 5.106 5.287 -3% 10.262
Omsætningsandel, serviceaktiviteter 55% 57%   57% 59%   56%
Bruttoresultat 1.181 1.164 1% 2.255 2.298 -2% 4.581
Bruttomargin 25,0% 25,4%   25,2% 25,7%   25,2%
EBITDA 440 405 9% 836 841 -1% 1.588
EBITA 381 342 11% 724 714 1% 1.289
EBITA-margin 8,1% 7,5%   8,1% 8,0%   7,1%
EBIT 299 237 26% 547 509 7% 881
EBIT-margin 6,3% 5,2%   6,1% 5,7%   4,8%
Periodens resultat 168 75 124% 304 236 29% 522
CFFO (412) (44)   (69) 105   1.447
Frie pengestrømme (495) (109)   (194) 5   1.253
Nettoarbejdskapital       2.003 2.477   2.099
Nettorentebærende gæld       (2.135) (2.590)   -2.525


Der henvises til Investor Room på www.flsmidth.com for yderligere oplysninger.

FLSmidth leverer bæredygtig produktivitet til den globale mine- og cementindustri. Som markedsledende leverandør af design, udstyr og serviceløsninger skaber FLSmidth resultatforbedringer, omkostningsbesparelser og sikrer en reduceret miljøbelastning. FLSmidth har aktiviteter i 50 lande og hovedkontor i København, og koncernen havde med sine 11.700 ansatte en omsætning på DKK 18 milliarder i 2017.