Flügger udbyttepolitik forventes ændret

På dagens generalforsamling i Flügger A/S vil bestyrelsen som vanligt foreslå et udbytte på 15 kr. pr. 20 kr. aktie, hvilket er i overensstemmelse med selskabets tidligere kommunikerede politik om udbytter, hvor det har været prioriteret at kompensere aktionærerne for manglende positiv aktiekursudvikling.

Bestyrelsen ønsker at gøre opmærksom på, at udbyttepolitikken efter dagens generalforsamling forventes ændret,  da selskabet i fremtiden forventer at skulle investere kapitalen i både organisk og akkvisitiv vækst.

På vegne bestyrelsen i Flügger A/S

Torben Schwaner Dehlholm
Group General Counsel

Attachment