9. august 2018

Indberetning nr. 6/2018

Ændring i aktiebesiddelser hos Danske Banks indberetningspligtige i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug.

Der henvises til de vedhæftede skemaer, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem skal indberettes og offentliggøres, for yderligere detaljer.

Vedhæftet fil