2018.gada 09.augustā Kurzemes rajona tiesa Talsos, izskatot AS „Tosmares kuģubūvētava” kreditora SIA “Smare” pieteikumu, nosprieda pasludināt AS “Tosmares kuģubūvētava” maksātnespējas procesu. Par maksātnespējas procesa administratoru iecelts Ivars Meļķis.

Dienu iepriekš, proti – 08.augustā, AS “Tosmares kuģubūvētava” Kurzemes rajona tiesai Liepājā iesniedza pieteikumu tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanai, skaidri apliecinot vēlmi un gatavību turpināt AS “Tosmares kuģubūvētava” saimniecisko darbību, un pildīt savas saistības pret kreditoriem.

Ņemot vērā Kurzemes rajona tiesas lēmumu, AS “Tosmares kuģubūvētava” aktīvi sadarbosies ar iecelto administratoru, lai tiesā ar viņa piekrišanu panāktu tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu. Tiesiskās aizsardzības process ir procedūra, kas dod godprātīgam parādniekam, kurš nonācis finansiālās grūtībās, iespēju atjaunot savu maksātspēju, izmantojot Maksātnespējas likumā noteiktos aizsardzības līdzekļus un metodes.

AS “Tosmares kuģubūvētava” vadība lūdz masu informācijas līdzekļus pārstāvjus ar izpratni uztvert izveidojušos situāciju un atbalstīt visai Liepājai svarīgā uzņēmuma atveseļošanās procesu.

 

 

         AS „Tosmares kuģubūvētava” valde
         Tālrunis +371 63401919