Schouw & Co. realiserer et godt 2. kvartal 2018, men reducerer forventningerne til årets EBITDA

Aarhus C, DENMARK


I koncernens delårsrapport for 1. kvartal 2018, som blev udsendt den 3. maj 2018, udtrykte Schouw & Co. forventning om et EBITDA-resultat for hele 2018 i intervallet 1.665-1.805 mio. kr. Den oprindelige forventning understøttes af, at 2. kvartal 2018 samlet set er forløbet som forventet – med en omsætningsfremgang på 10% og en fremgang i EBITDA på 12%.

Vores analyse af forventningerne til 2. halvår har imidlertid afdækket to isolerede problemstillinger:

  • På det norske marked for fiskefoder blev konkurrencen allerede i 2017 intensiveret, da produktionskapaciteten i markedet blev forøget, men forhandlingerne om de store foderkontrakter henover sommeren 2018 har alligevel været hårdere end forventet. Som følge heraf har BioMar ikke opnået kontrakter på afsætning i Norge i 2. halvår 2018 i så stort omfang som forventet.
  • En række af de kunder, som Fibertex Personal Care betjener fra Malaysia, oplever i øjeblikket uventet hård konkurrence. Aktuelt har det medført, at der for den resterende del af året forventes en svagere efterspørgsel fra flere større kunder som følge af konkurrencesituationen på deres marked, hvilket reducerer resultatforventningen for 2. halvår. Samtidig udvikler afsætningen af print-produkter i Asien sig langsommere end oprindelig forventet.

Bortset fra de isolerede udfordringer for BioMar i Norge og Fibertex Personal Care i Malaysia, som reducerer forventningen til årets EBITDA med henholdsvis ca. 60 mio. kr. og ca. 40 mio. kr., er koncernens øvrige forventninger samlet set uændret.

På den baggrund forventer Schouw & Co. nu et samlet EBITDA i 2018 i intervallet 1.580-1.700 mio. kr. Til sammenligning udgjorde EBITDA 1.568 mio. kr. i 2017.

Schouw & Co. offentliggør som planlagt sin delårsrapport for 2. kvartal 2018 den 17. august 2018

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørn Ankær Thomsen, Bestyrelsesformand
Jens Bjerg Sørensen, Adm. direktør

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 86 11 22 22.

Vedhæftet fil


Attachments
2018-08-10 FBM 07-2018 EBITDA DAN