Bagsværd, Danmark, den 10. august 2018 - Novo Nordisk A/S har i dag indgået aftale om at købe 3.120.644 stk. B-aktier á 0,20 kr. til en værdi af 954 mio. kr. fra Novo Holdings A/S. Denne transaktion er en del af Novo Nordisk A/S' samlede aktietilbagekøbsprogram på op til 14 mia. kr. til afvikling i løbet af en 12-måneders periode begyndende d. 1. februar 2018. Transaktionsprisen er 305,61 kr. pr. aktie og er beregnet som den volumenvægtede gennemsnitlige børspris for perioden 8. til 10. august 2018 i det åbne handelsvindue efter offentliggørelsen af Novo Nordisk A/S' regnskab for andet kvartal 2018.

Før salget af B-aktier ejede Novo Holdings A/S 28,4% af Novo Nordisk A/S' aktiekapital og 76,3% af stemmerne. Efter transaktionen ejer Novo Holdings A/S 537.436.000 stk. A-aktier á 0,20 kr. og 154.190.051 stk. B-aktier á 0,20 kr., svarende til 28,2% af aktiekapitalen og 76,3% af stemmerne i Novo Nordisk A/S.

Transaktionen følger annonceringen d. 8. august 2018 af Novo Holdings A/S' hensigt om at bibeholde deres ejerandel af Novo Nordisk A/S' aktiekapital omkring 28%.

Transaktioner i forbindelse med Novo Nordisk A/S' incitamentsordninger har medført en nettooverførsel fra Novo Nordisk A/S af 6.812 B-aktier á 0,20 kr. i perioden fra 8. til 10. august 2018. Efter ovenstående transaktion ejer Novo Nordisk A/S i alt 36.711.938 stk. B-aktier á 0,20 kr., svarende til 1,5% af aktiekapitalen. Det samlede antal A- og B-aktier i selskabet er 2.450.000.000 stk. á 0,20 kr. inklusiv egne aktier.
                                                                                      
Dette er en oversættelse af den originale engelske selskabsmeddelelse. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske og den engelske version er den engelske gældende.

Om Novo Holdings A/S
Novo Holdings er et dansk aktieselskab, der er 100 pct. ejet af Novo Nordisk Fonden. Selskabet er holding- og investeringsselskab for virksomhederne i Novo Gruppen, der består af Novo Nordisk A/S, Novozymes A/S og NNIT A/S, og varetager forvaltningen af fondens aktiver.
Ud over at være hovedaktionær i Novo Gruppens selskaber formidler Novo Holdings seed- og venturekapital til udviklingsselskaber og erhverver betydende ejerandele i veletablerede virksomheder inden for life-science samt forvalter en bred portefølje af finansielle aktiver.
Novo Holdings vision er at være anerkendt som en af verdens førende investorer inden for life-science med fokus på langsigtet værdiskabelse. Læs mere på www.novoholdings.dk

Yderligere information

Novo Holdings Communication    
Christian Mostrup Scheel +45 3067 4805 cims@novo.dk
     
Novo Nordisk Medier:    
Katrine Sperling +45 3079 6718  krsp@novonordisk.com
     
Novo Nordisk Investorer:    
Peter Hugreffe Ankersen +45 3075 9085 phak@novonordisk.com
Anders Mikkelsen +45 3079 4461 armk@novonordisk.com
Valdemar Borum Svarrer +45 3079 0301 jvls@novonordisk.com

Selskabsmeddelelse Nr. 62/2018