Bagsværd, Danmark, den 10. august 2018 - Som led i det samlede aktietilbagekøbsprogram på op til 14 mia. kr. har Novo Nordisk A/S nu iværksat et nyt aktietilbagekøbsprogram på op til 2,4 mia. kr. i overensstemmelse med artikel 5 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR), også kaldet 'Safe Harbour'-reglerne.

Til dette formål har Novo Nordisk A/S udnævnt Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ) som lead manager til at eksekvere programmet uafhængigt og uden indflydelse af Novo Nordisk A/S. Formålet med programmet er at reducere virksomhedens aktiekapital og imødekomme forpligtigelser fra aktiebaserede incitamentsprogrammer. Af aftalen fremgår det, at Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ) vil tilbagekøbe B-aktier på vegne af Novo Nordisk A/S i perioden fra 13. august til 30. oktober 2018. Der må som maksimum købes 397.510 stk. B-aktier per handelsdag, svarende til 20% af den gennemsnitlige daglige handelsvolumen af Novo Nordisk A/S' B-aktier på Nasdaq København i juli 2018, og et maksimum på 22.658.070 stk. B-aktier kan tilbagekøbes i perioden. Novo Nordisk A/S vil som minimum én gang hver syvende handelsdag offentliggøre de foretagne transaktioner under tilbagekøbsprogrammet.

Dette er en oversættelse af den originale engelske selskabsmeddelelse. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske og den engelske version er den engelske gældende.

Yderligere information

Medier:    
Anne Margrethe Hauge +45 3079 3450  amhg@novonordisk.com
     
Investorer:    
Peter Hugreffe Ankersen +45 3075 9085 phak@novonordisk.com
Anders Mikkelsen
Valdemar Borum Svarrer
+45 3079 4461
+45 3079 0301
armk@novonordisk.com
jvls@novonordisk.com

Selskabsmeddelelse nr. 63/2018