TORONTO, Aug. 11, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "Bolaget") (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) meddelade idag intäkter på 27,9 miljoner USD, justerat EBITDA på 3,6 miljoner USD och justerad nettoförlust på 3,7 miljoner USD under det andra kvartalet av 2018.

Bolagets sammanfattade och konsoliderade finansiella resultat för kvartalet som slutade den 30 juni 2018, tillsammans med ledningens diskussion och analys ("MD&A") för denna period finns tillgängliga under bolagets profil på www.mandalayresources.com och på bolagets webbplats. Alla valutor i detta pressmeddelande avser US-dollar om inget annat är angivet.

Dominic Duffy, President och CEO för Mandalay, kommenterade: ”Björkdal-verksamheten hade starka resultat under kvartalet då kontrollsystemet för ädelmetallerna fortsätter att leverera ädelmetaller med hög kvalitet till anläggningen. Under kvartalet slutförde verksamheten de automatiserade kontrollerna på anläggningen vilket kommer att göra det möjligt med en uppskattad förbättring av återvinningen på 1 procent, såväl som förbättrade guldfordringar i anläggningen eftersom mer guld kommer ut i gravitetskretsen. Nu börjar även effekterna från kostnadsbesparingarna på anläggningen att synas då kontantkostnaden per uns fortsatte att falla. Vi förväntar oss att dessa åtgärder kommer att visa sig vid Björkdal framledes.”

Dominic Duffy fortsatte, ”Vid Costerfield upplevde vi en nedgång i produktionen under kvartalet, vilket berodde på en fördröjning av utvecklingen av Brunswick-malmgången. Produktionsfördröjningen vid Brunswick berodde på att det krävs större avvattning än förväntat vid malmgången. På den positiva sidan har nu avvattningen vid Brunswick slutförts och vi förväntar oss ökade intäkter från Costerfield under resten av året då Brunswick-malmgången nu är i produktion. Vidare var fokus vid Costerfield fortsatt på prospekteringsborrningen vid Youle-ådran eftersom vi avser att tillföra den till bolagets reserver vid årsslutet och inleda utveckling mot denna ådra senare under 2018.”

Dominic Duffy tillade, ”Under det andra kvartalet hade Mandalay ett utgående fritt kassaflöde på 7,9 miljoner USD jämfört mot 7,6 miljoner USD under motsvarande kvartal förra året. Vi förväntar oss att bolagets kassaflöde kommer att förbättras under året då driften inleds vid Brunswick. Bolagets justerade nettoförlust för det andra kvartalet av 2018 var 3,7 miljoner USD, vilket kan jämföras med en justerad nettoförlust på 6,9 miljoner USD för samma kvartal förra året. Den största delen av den konsoliderade nettoförlusten under kvartalet, som var 23,7 miljoner USD, berodde på en engångsnedskrivning på 18,5 miljoner USD för bolagets Challacollo-tillgång. Den bygger på vår meddelade ej bindande avsiktsförklaring om att sälja tillgången till Aftermath Silver för ett belopp på 11,6 miljoner CAD.”

Dominic Duffy avslutade, ”Även om det andra kvartalet av 2018 krävde att bolaget var tvunget att arbeta sig igenom en operativ utmaning vid Costerfield, ser vi framemot de förbättrade operationerna under årets andra halva. Bolaget fortsatte att vara väl finansierat för att klara av sina investeringsplaner och tillväxt och avslutade kvartalet med 15,5 miljoner USD i likvida medel. Dessutom vid slutet av det andra kvartalet kan bolaget fortfarande dra fördel av 25,0 miljoner USD från sin revolverande kreditfacilitet. Framdeles är vårt primära fokus att dra upp takten vid den högkvalitativa Youle-fyndigheten och kunna börja produktionen där så snart som möjligt. Vi fokuserar även på att förbättra kontantmarginalerna vid våra två gruvor i drift och att positionera företaget för att utföra väsentliga tillväxtprojekt, som exempelvis sortering av ädelmetaller vid Björkdal och förbättrade prospekteringskostnader och förlängning av gruvans livslängd vid Costerfield.”

Finansiellt sammandrag från det andra kvartalet av 2018

Följande tabell sammanfattar bolagets finansiella resultat för de tre och sex månaderna som slutade den 30 juni 2018 och 2017:

 Three months
Ended June, 2018
Three months
Ended June, 2017
Six months
Ended June, 2018
Six months
Ended June, 2017
 $’000$’000$’000$’000
Revenue 27,944  44,124  67,692  89,497 
Cost of sales 22,348  30,030  48,168  62,018 
Adjusted EBITDA* 3,651  12,130  15,786  23,542 
Income from mine ops before depreciation, depletion      5,596  14,094  19,524  27,479 
Adjusted net loss before special items* (3,743) (6,933) (2,806) (9,284)
Consolidated net loss (23,711) (10,105) (24,950) (12,456)
Cash capex 11,943  12,998  23,236  25,090 
Total assets 259,461  320,062  259,461  320,062 
Total liabilities 124,309  126,811  124,309  126,811 
Adjusted net loss per share*$(0.01)$(0.02)$(0.01)$(0.02)
Consolidated net loss per share$(0.05)$(0.02)$(0.06)$(0.03)

*Justerad EBITDA, justerade nettoförlust före extraordinära engångsposter och justerade nettoförlust per aktie är mått som inte gäller för IFRS. Se ”mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande.

Under det andra kvartalet av 2018 sålde Mandalay 13 657 färre guldekvivalenta uns jämfört med det andra kvartalet av 2017. Samtidigt steg det genomsnittliga guldpriset med 4 % på kvartal-för-kvartal-basis, medan genomsnittspriset för antimon och silver (som bolaget inte producerade eller sålde något av under det andra kvartalet) sjönk med 6 % respektive 4 %. Nettoeffekten är att Mandalays intäkter på 27,9 miljoner USD under det andra kvartalet av 2018 var 16,2 miljoner USD lägre än under det andra kvartalet av 2017.

Den totala försäljningskostnaden var något högre vid Costerfield och Björkdal under det andra kvartalet av 2018 jämfört med det andra kvartalet av 2017. Detta berodde på lagerförändringar på båda anläggningarna; absoluta kontantkostnader var jämförelsevis lägre. Försäljningskostnaden vid Cerro Bayo var 9,0 miljoner USD lägre på grund av den avbrutna produktionen, och vid Costerfield ökade den med 0,2 miljoner USD och vid Björkdal ökade den med 1,2 miljoner USD. Bolagets sammanlagda administrativa kostnader förblev i stort sett konstant.

Mandalay genererade 3,7 miljoner USD i justerat EBITDA under det innevarande kvartalet. Det är 8,5 miljoner USD lägre än under det föregående kvartalet och 8,5 miljoner USD lägre än under det andra kvartalet av 2017. Detta ledde till en konsoliderad nettoförlust på 23,7 miljoner USD (inklusive nedskrivningen på 18,5 miljoner USD vid Challacollo) under det andra kvartalet av 2018, mot en förlust på 10,1 miljoner USD under det andra kvartalet av 2017.

Mandalay avslutade det andra kvartalet med 15,5 miljoner i likvida medel och 15 miljoner har tagits ut (under 2017) från den revolverande kreditfaciliteten på totalt 40 miljoner USD. Vid kvartalets slut återvann bolaget 5,345 miljoner CAD som ett resultat av reduceringen av rembursen som säkrar Mandalays regenereringsskyldigheter för Lupin-gruvan.

Rörelsesammandrag från det andra kvartalet av 2018

Tabellen nedan sammanfattar Bolagets anläggningskostnader och operativa enhetskostnader för de tre och sex månaderna som slutade den 30 juni 2018 och 2017:

 


 Three months
ended June 30, 2018
Three months
ended June 30, 2017
Six months
ended June 30, 2018
Six months
ended June, 2017
$’000$’000$’000$’000
Björkdal   
 Gold produced (oz) 14,017  16,112  26,733  26,760 
 Cash cost* per oz gold produced$876 $824 $980 $954 
 All-in cost* per oz gold produced$1,155 $1,081 $1,265 $1,220 
 Underground capital devel. & open pit prestrip 3,009  3,162  5,943  6,085 
 Capital purchases 1,085  1,313  4,060  3,077 
 Capital exploration 944  712  1,300  1,122 
Costerfield     
 Gold produced (oz) 5,137  8,933  11,724  16,920 
 Antimony produced (t) 503  765  1,108  1,506 
 Gold equivalent produced (oz) 8,331  14,300  18,787  27,191 
 Cash cost* per oz gold equivalent produced$1,049 $648 $949 $682 
 All-in cost* per oz gold equivalent produced$1,512 $962 $1,408 $996 
 Underground capital devel. & open pit prestrip 3,140  1,098  5,256  1,875 
 Capital purchases 2,157  1,455  3,791  2,480 
 Capital exploration 1,423  1,397  2,493  2,386 
Cerro Bayo   
 Silver produced (oz) -  359,457  -  794,533 
 Gold produced (oz) -  3,174  -  5,909 
 Cash cost* per oz silver net byproduct credit - $12.31  - $13.29 
 All-in cost* per oz silver net byproduct credit - $24.05  - $23.25 
 Underground capital devel. & open pit prestrip -  2,403  -  5,631 
 Capital purchases -  937  -  1,357 
 Capital exploration -  228  -  748 
Consolidated   
 Gold equivalent produced (oz) 22,348  38,491  45,520  70,972 
 Average cash cost* per oz gold equivalent$1,028 $853 $1,044 $914 
 Average all-in cost* per oz gold equivalent$1,405 $1,173 $1,434 $1,243 
 Underground capital devel. & open pit prestrip 6,149  6,663  11,199  13,591 
 Capital purchases 3,242  3,705  7,851  6,914 
 Capital exploration 2,552  2,630  4,186  4,585 

*Kontantkostnad och sammanlagd kostnad är mått som inte gäller för IFRS. Se ”mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande.

Björkdal guldgruva, Sverige
Björkdal levererade konsekvent under det andra kvartalet av 2018 och de kontanta- och sammanlagda kostnader var 876 USD/uns och 1 155 USD/uns, respektive. Genomsnittet för krossen var, som enligt förväntan, cirka 1,56 g/t under kvartalet, även om det är lägre än för samma kvartal under föregående år som var 1,87 g/t.

Costerfield guld-antimongruva, Victoria, Australien

Costerfield producerade 8 331 guldekvivalenta uns under det andra kvartalet av 2018. Produktionen under det andra kvartalet var lägre än under motsvarande kvartal förra året. Det berodde på en kombination av förväntad lägre brytningskvalitet och tillgänglig ädelmetall i de nuvarande produktionsområdena. Bolaget tog prover i Brunswick-malmgången under det andra kvartalet och avvattnar just nu denna malmgång. Mandalay förväntar sig en betydande ökad produktion när avvattningen är slutförd och brytningen har inletts under det tredje kvartalet. Samtidigt fortsätter fyllnings- och utvidgningsborrningen i Youle-ådran.

Cerro Bayo silver-guldgruva, Patagonien, Chile
Under det andra kvartalet var det ingen produktion vid Cerro Bayo och den fortsatte på underhåll och skötsel under hela det andra kvartalet.

Challacollo, Chile

Från och med den 30 juni 2018, omvärderades Challacollo-tillgången till tillgångens verkliga värde baserat på villkoren i den ej bindande avsiktsförklaringen med Aftermath Silver. Som ett resultat av detta redovisades en nedskrivning på 18 533 000 USD i de konsoliderade rapporterna över totalresultatet för de tre månader som slutade den 30 juni 2018.

La Quebrada
Koppar-silverprojektet La Quebrada i centrala Chile fortsatte att vara till salu under hela perioden. Kostnaden vid La Quebrada var mindre än 0,1 miljoner USD under det andra kvartalet av 2018.

Lupin och Ulu

I april 2018, tog Mandalay emot en summa på 311 000 USD från WPC Resources enligt villkoren i optionsavtalet mellan Mandalay och WPC, enligt vilket WPC har rätt att förvärva Ulu-egendomen för guldprospektering i Nunavut, Kanada.

Den 18 april 2018, nådde Nunavut Water Board ett beslut om att rekommendera att säkerhetsdepositionen som hålls för rembursen som Mandalay har lagt in gällande bolagets regenereringsskyldigheter för Lupin-gruvan, ska minskas med 5,345 miljoner CAD. Detta belopp har nu överlåtits till bolaget.

För mer information:
Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Greg DiTomaso
Director of Investor Relations

Kontakt:
1.647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag som arbetar med naturresurser och som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget är fokuserat på en förvärvsstrategi och att skapa nödvändig volym genom att lägga till projekt som är i ett långt utvecklat skede eller redan i produktion inom guld, koppar, silver och antimon i Australien, Amerika och Europa för att skapa kortsiktigt kassaflöde och värde för aktieägare.

Framåtblickande uttalanden
Detta nyhetsmeddelande innehåller "framåtblickande uttalanden" inom betydelsen av värdepapperslagar, däribland vägledning gällande förutsedd produktion av guld, silver och antimon och framtida produktionskostnader, samt möjligheten till en återupptagen verksamhet vid bolagets Cerro Bayo-gruva. Läsare varnas för att inte lägga för stor vikt och tillit till framåtblickande uttalanden. Faktisk utveckling och resultat kan skilja sig från de som uppskattas i dessa uttalanden, vilket bland annat kan bero på förändrade råvarupriser och allmänna ekonomiska och marknadsförhållanden. Faktorerna som identifieras ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista med faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan orsaka att den faktiska utvecklingen och resultatet skiljer sig från de som är uppskattade i de framåtblickande uttalandena i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken "Risk Factors" i Mandalays årsredovisning från den 31 mars 2017 och det sammanfattade prospektet daterat den 12 februari 2018, av vilka det finns kopior på Mandalays profil på www.sedar.com. Även om Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan orsaka att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från de som är beskrivna i de framåtblickande uttalandena, kan det finnas andra faktorer som orsakar att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, uppskattat eller avsett. Det finns ingen försäkran om att de framåtblickande uttalandena kommer att infrias som faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig betydligt från de som är förutsedda i dessa uttalanden. Därmed bör läsare inte lägga för stor vikt och tillit till framåtblickande uttalanden.

Mått som inte gäller för IFRS
Detta nyhetsmeddelande kan innehålla referenser till justerad EBITDA, justerat nettoresultat, kontantkostnad per säljbart producerat guldekvivalent uns, kontantkostnad per säljbart uns av producerat silver netto av guldkrediter, sammanlagda kostnader per producerat säljbart guldekvivalent uns på anläggningen, sammanlagda kostnader per producerat silver netto av guldkrediter på anläggningen och sammanlagda kostnader samt investeringar (cash capex). Dessa är samtliga mått som inte gäller för IFRS och inte har någon standardiserad betydelse enligt IFRS. Därför är det möjligt att dessa mått inte är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra emittenter.

Ledningen använder EBITDA som ett mått för rörelseresultat för att bidra till bedömningen av Bolagets förmåga att generera likviditet genom att använda kassaflöde till att finansiera framtida behov av rörelseinvesteringar och finansiera framtida anläggningskostnader samt för att bidra till att jämföra finansiella resultat från period till period på en konsekvent basis. Ledningen använder det justerade nettoresultatet för att göra det lättare att förstå Bolagets finansiella resultat före inverkan från extraordinära engångsposter. Bolaget anser att dessa mått används av och är användbara för investerare och andra användare av Bolagets finansiella redovisningar när de ska utvärdera Bolagets rörelse- och kassaresultat. Detta beror på att de med hjälp av dessa kan analysera våra finansiella resultat utan att ta hänsyn till extraordinära poster som kan variera mycket från bolag till bolag och mellan olika perioder.

Bolaget definierar justerat EBITDA som resultat från gruvdrift, netto efter administrativa kostnader och före räntor, skatt, och ej kontanta utgifter/(inkomster), internkostnader i bolaget och finansieringskostnader. En avstämning mellan justerad EBITDA och nettointäkter kommer att inkluderas i MD&A.

Bolaget definierar investeringar (cash capex) som likvida medel som lagts på gruvintressen, egendomar, anläggning och utrustning samt prospektering som enligt redovisningen av kassaflöde i den finansiella redovisningen.

Bolaget definierar fritt kassaflöde som ett mått på dess förmåga att generera och förvalta likviditet. Denna term har inte någon standardbetydelse och avser att ge läsaren ytterligare information.

För Costerfield beräknas producerat säljbart guldekvivalent uns genom att addera antalet ton av säljbart antimon som producerats under perioden, multiplicerat med det genomsnittliga antimonpriset, till producerat säljbart gulduns vilket delas med periodens genomsnittliga guldpris. Den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat guldekvivalent uns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning, och amortering. Sammanlagda kostnader för anläggningen delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart guldekvivalent uns.

För Cerro Bayo beräknas kontantkostnaden per säljbart nettoproducerat silveruns av guld-biproduktkrediter genom att dra av guldkrediten (som motsvarar producerade säljbara gulduns gånger realiserat guldpris under perioden) från de kontanta driftkostnaderna och dela resultatet med de säljbara silverunsen som producerats under perioden. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen per nettoproducerat säljbart silveruns av guld-biproduktkrediter beräknas genom att addera royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning, och amortering till nettokontantkostnaden för guld-biproduktkredit och sedan dela resultatet med de säljbara silverunsen som producerats under perioden.

För Cerro Bayo beräknas även producerat säljbara guldekvivalenta uns genom att addera till producerade säljbara gulduns den säljbara mängden silveruns som producerats, multiplicerat med det genomsnittliga silverpriset under perioden, vilket delas med periodens genomsnittliga guldpris. Den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat guldekvivalent uns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning, och amortering. Sammanlagda kostnader för anläggningen delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart guldekvivalent uns.

För Björkdal delas sedan den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av säljbara gulduns under perioden, med producerade säljbara gulduns för att ge kontantkostnaden per producerat säljbart gulduns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning, och amortering. Sammanlagda kostnader för anläggningen delas sedan med producerade säljbara gulduns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart gulduns.

För hela Bolaget beräknas kontantkostnaden per säljbart guldekvivalent uns genom att summera guldekvivalenta uns som produceras på varje anläggning och dela totalen med summan för den rörliga kontantkostnaden på anläggningarna, plus bolagets fasta kostnader.