Source: Aktia Pankki Oyj

Under den digiveckan söker Aktia erfarenheter av ett servicekoncept som motsvarar äldre kunders behov

Aktia Bank Abp
Pressmeddelande
13.8.2018 kl. 8.00

 

Aktia deltar i Yles Aldrig för sent att surfa-kampanj för att förbättra finländarnas digitala färdigheter. Under kampanjen 22.8–4.9 handleder Aktia på sina kontor personer som är intresserade av att använda digitala tjänster. Under kampanjen erbjuder Aktia introduktion bland annat i användning av nätbanken, användning av betalkort samt elektronisk identifiering med nätbankskoderna till villiga kunder. I samma sammanhang utreder Aktia sina kunders intresse för en tjänst för dessa behov.

Aktia söker lösningar för att uppfylla sina kunders behov gällande den starka digitala utvecklingen men samtidigt upprätthåller och utvecklar man även mera traditionella alternativ för skötsel av ärenden i banken. I samband med Yles Aldrig för sent att surfa-kampanj testar Aktia ett nytt servicekoncept på en del av sina kontor. Man kan skilt boka en tid till att med hjälp av kundrådgivaren få en introduktion i till exempel användning av nätbanken och betalkort eller elektronisk underskrift. Exempel på den nya serviceutvecklingen är även kontantleveranser till de adress som kunderna valt. Aktia kartlade sina kunders intresse i början av sommaren och resultaten analyseras för tillfället.

  • Allt fler vill sköta sina bankärenden digitalt. Till exempel bara 11 % av våra dagligkunder använder inte nätbanken och ungefär 5 000 kunder lyfter kontanter på kontoren. Vi vill försäkra oss om att vi kan svara på våra kunders olika behov och önskemål så gott som möjligt. I och med kampanjen vill vi lyfta fram lösningar som redan har funnits länge hos oss och handleda i användningen av dem så att vi kan underlätta kundernas vardag, konstaterar Merja Sergelius, direktör med ansvar för privatkundsverksamheten i Aktia.

I Aktia kan bankärenden skötas på kontor, på nätet och via telefonservicen. Förutom vid automater kan kontanter dessutom lyftas i K-gruppens butiker samt R-kioskerna och kontanttjänsterna används på 28 kontor i vårt kontorsnätverk på 32 kontor. Olika digitala lösningar finns även för olika användargruppers behov.

  • Vi har redan under flera år använt en speciell version av nätbanken ur vilken vi gallrat bort vissa egenskaper och man kan till exempel ändra fonten för att göra användningen enklare. Våra kundrådgivare kan hjälpa till vid skötseln av akuta bankärenden per telefon eftersom identifiering kan göras med nätbankskoderna, berättar Sergelius.

Under Aldrig för sent att surfa-kampanjen ordnas handledning i Aktias digitala tjänster på följande av Ylekampanjens turnéorter:

22.8
Kontoret Esbo Hagalund
Helsingfors, kontoret Tre Smeder
Karis
Borgå
Vanda, Dickursbykontoret

23.8
Åbo

24.8
Tammerfors                                

1.9
Uleåborg

4.9
Jakobstad
Vasa

Vidare uppgifter till median:

Merja Sergelius, direktör med ansvar för personkundverksamheten i Aktia, 0102476601

Aktia erbjuder ett rikt urval av lösningar inom bankverksamhet, kapitalförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias drygt 380 000 kunder betjänas på kontoren, webben, i mobila användargränssnitt samt per telefon. Aktias aktier noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mera information om Aktia finns på www.aktia.com.