Source: Oyj Ahola Transport Abp

Oyj Ahola Transport Abp: Förändring i Ahola Transports koncernledningsgrupp

Oyj Ahola Transport Abp: FÖRÄNDRINGAR I AHOLA TRANSPORTS KONCERNLEDNINGSGRUPP

Oyj Ahola Transport Abp:s bolagsmeddelande 15. augusti 2018 kl. 09:30

Förändringar i Ahola Transports koncernledningsgrupp

Ahola Transport har utnämnt HR Manager Birgitta Hatt (f. 1960) till ordinarie medlem i kon­cernens lednings­grupp från och med 15.08.2018.

Birgitta Hatt har varit anställd i Ahola Transport sedan år 2008. Hon har tidigare varit kvalitetschef under sju år, och hon är nu koncernens personalchef.

Mer information:

Hans Ahola, CEO                                                       Stefan Kaptens, CFO

Tel. +358 20 7475 300                                               Tel. + 358 44 4494 024

Certified Adviser

Privanet Securities Oy

Karri Salmi                                                                   Kimmo Lönnmark

Tel. +358 50 67 540                                                    Tel. +358 50 67 541

Attachments: