Schouw & Co. iværksætter aktietilbagekøbsprogram på op til 200 mio. kr.

Aarhus C, DENMARK


Bestyrelsen for Aktieselskabet Schouw & Co. har i dag besluttet at iværksætte et aktietilbagekøbs-program på op til 200 mio. kr. til gennemførelse i perioden 20. august 2018 til 28. december 2018.

Aktietilbagekøbsprogrammet iværksættes i henhold til den bemyndigelse, som blev givet til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling den 14. april 2016, og som bemyndiger selskabet til at erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 20% af selskabets aktiekapital. Forud for aktietilbage¬købet ejer Schouw & Co. 1.444.097 stk. egne aktier, svarende til 5,66% af aktiekapitalen. Under den nuværende bemyndigelse kan der således maksimalt erhverves 3.655.903 stk. aktier, svarende til 14,34% af aktiekapitalen.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 ("Safe Harbour”-reglerne).

Formål
Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at reducere selskabets aktiekapital.

Vilkår
Schouw & Co. har udpeget Danske Bank som lead manager for aktietilbagekøbet. Danske Bank vil uafhængigt af og uden indflydelse fra Schouw & Co. træffe sine handelsbeslutninger og eksekvere aktieopkøb inden for de offentliggjorte rammer.

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil Schouw & Co. købe egne aktier for op til et maksimum på 200 mio. kr. Schouw & Co. kan til enhver tid suspendere eller stoppe programmet, forudsat at selskabet offentliggør dette i en selskabsmeddelelse.

Schouw & Co. vil ugentligt oplyse transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogrammet i en selskabsmeddelelse.

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørn Ankær Thomsen, bestyrelsesformand
Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, +45 86 11 22 22


Vedhæftet fil


Attachments
2018-08-17 FBM 09-2018 aktietilbagekøb