NASDAQ OMX Copenhagen A/S 

Børsmeddelelse nr. 2018/13 
Aalborg, 22. august 2018


Bestyrelsen har dags dato godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2018.

Resumé:

Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub A/S viser i perioden et underskud på 13,6 mio. kr. mod et overskud på 24,3 mio. kr. for samme periode i 2017. 

Resultatet er inden for forventningerne i forhold til AaB’s strategi, der indebærer en geninvestering af overskuddet fra tidligere transferaktiviteter.

Der har i første halvår 2018 været en faldende tendens i tilskuertallet i dansk fodbold, hvilket ligeledes har gjort sig gældende for AaB med en negativ effekt på resultatet til følge. 

Omsætningen udgør 35,5 mio. kr. mod 29 mio. kr. i samme periode sidste år. Der ses en stigning i TV-indtægter på 4,3 mio. kr. samt en engangsindtægt på 1,3 mio. kr. i form af landsholdskompensation som følge af Edison Flores’ deltagelse ved VM 2018.  

Resultat af transferaktiviteter viser i første halvår et underskud på i alt 5,7 mio. kr., som kan henføres til afskrivninger på kontraktrettigheder. Resultatet af transfer-aktiviteterne for samme periode sidste år var et overskud på 38,6 mio. kr. blandt andet efter salget af Christian Bassogog og Joakim Mæhle. 

AaB’s egenkapital udgør 98,8 mio. kr. pr. 30. juni 2018. Den likvide beholdning udgør 12,4 mio. kr., og obligations- og aktiebeholdning udgør 37,6 mio. kr. AaB har pr. 30. juni 2018 et likvidt beredskab på 50 mio. kr. 

Resultatforventningerne for regnskabsåret 2018 fastholdes, og der forventes således fortsat et underskud før skat på mellem 18 og 28 mio. kr. Heri er indeholdt yderligere strategiske investeringer i både kommerciel udvikling, faciliteter og spillere som følge af tidligere realiseret overskud. Investeringer der vil fortsætte i 2019.

Der er i resultatforventningen ikke indeholdt transferindtægter. 

AaB er efter seks spillerunder af Superligasæsonen 2018/2019 placeret på en andenplads. Senest blev der i kampen mod AC Horsens 20. august benyttet 11 spillere ud af 14, som har spillet ungdomsfodbold i AaB. I den forgangne sæson gav AaB spilletid i Superligaen til 15 spillere af såkaldt egen avl. 

AaB’s mission er igennem fodbold at underholde og skabe oplevelser på et økonomisk bæredygtigt grundlag. 

AaB’s vision er at være samlingspunkt for hele Nordjylland og til stadighed være en del af toppen af dansk fodbold – både på og uden for banen.

Venlig hilsen
Aalborg Boldspilklub A/S
Thomas Bælum
Administrerende direktør

For yderligere info: Thomas Bælum  2251 7901.

Vedhæftet fil