Latvija, 2018-08-24 15:06 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2018. gada 6 mēnešu starpperiodu pārskats apstiprināts Valdes sēdē 2018. gada 22. augustā.

 

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492