Copenhagen, Aug. 27, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget halvårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2018.

Halvårsrapporten med beretning, regnskab og nøgletal er vedhæftet denne fil og vil endvidere kunne downloades via hjemmesiden www.invest.almbrand.dk.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til foreningens investerings­forvaltnings­selskab, BI Management A/S, att.: Henrik Granlund på tlf. 77 30 90 00.


Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Alm. Brand Invest


Søren Jenstrup                     Per Hillebrandt Jensen
Bestyrelsesformand              Næstformand

Vedhæftet fil