Selskabsmeddelelse nr. 2, 2018

København, 28. august 2018

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S offentliggør Investoroplysninger i forbindelse med, at selskabets aktier bliver optaget til handel på markedet for Alternative Investeringsfonde på Nasdaq Copenhagen A/S, med første handelsdag d. 29. august 2018.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S er en Alternativ Investeringsfond (AIF), forvaltet af Artha Forvaltning A/S (FAIF), der er under tilsyn af Finanstilsynet.

Investeringsselskabet har 257 aktionærer og en aktiekapital på kr. 620.760.000 fordelt på 41.384 stk. aktier á kr. 15.000

Seneste kapitalforhøjelse i Selskabet skete den 16.08.2018 med 107 antal aktier til kr. 46.373 pr. aktie. Formuen i Selskabet er pr. 27. august opgjort til DKK 1,9 mia.

For yderligere oplysninger om Investeringsselskabet Artha Optimum A/S henvises til Informations­doku­mentet og væsentlig investorinformation, som kan hentes via hjemmesiden www.arthaoptimum.dk.

Kontakt
Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til:

Kristian V. Myrup, direktør
+45 70 25 00 05
e-mail: info@arthakapitalforvaltning.dk


Med venlig hilsen
Investeringsselskabet Artha Optimum A/S

 

Vedhæftet fil