Charlotte Pantzar Huth har sedan 2010 varit anställd som marknadschef för NGS Group och varit medlem i ledningsgruppen. Hon är sedan 2017 också styrelseledamot i bolaget. Orvar Pantzar, som under lång tid varit den största enskilda ägaren i NGS Group, har beslutat att överlåta sitt ägande till sin dotter Charlotte. I och med ägarskiftet avslutar Charlotte sin anställning i NGS men är fortsatt aktiv som styrelse­ledamot. Ansvaret för marknadsfrågorna övertas från och med den 3 september 2018 av koncernens COO, Malin Ernestrand.

"Jag ser fram mot att vara delaktig i NGS fortsatta framgångsrika resa som långsiktig ägare och aktiv styrelseledamot", säger Charlotte Pantzar Huth.

För ytterligare information, kontakta VD Ingrid Nordlund, telefon 0704-14 81 28.

Denna information lämnades för offentliggörande den 3 september 2018 kl. 11.15 CET.