Aktietilbagekøb                      
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 22. august til og med den 28. december 2018. I denne periode vil Jyske Bank købe op til maksimal værdi af 1.000 mio. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 35/2018 af 21. august 2018. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

  Antal
aktier   
Gennemsnits-lig købspris Værdi af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse 127.000 335,49 42.607.670
27. august 2018 45.000 333,19 14.993.550
28. august 2018 47.000 333,06 15.653.820
29. august 2018 50.000 326,75 16.337.500
30. august 2018 50.000 327,56 16.378.000
31. august 2018 50.000 326,27 16.313.500
Total under aktietilbagekøbsprogrammet 369.000 331,39 122.284.040

Efter ovennævnte transaktioner ejer Jyske Bank nu 4.583.000 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 5,14% af selskabets aktiekapital.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 596/2014 er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet vedhæftet denne selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Venlig hilsen  
Jyske Bank

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Trine Lysholt Nørgaard, Funktionsdirektør for Investor Relations, på telefon +45 89 89 64 29.

Vedhæftet fil