2018-09-10

Teckningsperioden i Aino Health AB:s företrädesemission är nu inledd och pågår mellan den 10 september - 26 september 2018. Handel i teckningsrätter avslutas den 24 september.

Anmälningssedel, emissionsteaser och investeringsmemorandum finns tillgängliga för nedladdning via Bolagets hemsida, www.ainohealth.com, via www.gwkapital.se samt via www.aqurat.se.

G&W Fondkommission är Bolagets finansiella rådgivare i transaktionen. Advokatfirman Lindahl KB är Bolagets legala rådgivare. Aqurat Fondkommission är utsett till emissionsinstitut.

Aino Health presenterar på Aktiedagen Stockholm
Aino Health AB (publ) meddelar att man kommer att delta på Aktiedagen Stockholm på Operaterrassen, Karl XII:s torg i Stockholm den 11 september kl 08:00.

Aino Health:s VD Jyrki Eklund kommer att presentera bolaget och förklara bakgrund och syfte med den pågående nyemissionen, samt den framtida strategin för att uppnå en tillväxt i prenumerationer av SaaS-användare.

Presentationen kommer att sändas live på webben på denna länk: www.aktiespararna.se/tv/live

För mer information:
Jyrki Eklund, vd Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av digitala lösningar och processverktyg inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, som Certified Adviser.