NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE
För att teckningsrätternas värde inte ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

  • Utnyttja de erhållna teckningsrätterna för teckning av nya aktier senast den 25 september 2018, eller
  • Senast den 21 september 2018 sälja de erhållna teckningsrätter som inte avses utnyttjas för teckning av nya aktier.

Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav ska kontakta sin bank/förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning av aktier ska ske.

Distribution av detta prospekt och teckning av nya aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner.

Bilaga