Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2018.gada 3.oktobrī AS “Latvijas Gāze” telpās Rīgā, Vagonu ielā 20. Akcionāru sapulces sākums plkst. 10.00. Reģistrācija uz sapulci sāksies plkst. 9.30.

Pielikumā:

  • 2018. gada 3. oktobra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti;
  • Padomes locekļa kandidāta, kurš nedarbojas tagadējā Padomes sastāvā, CV.


Esmeralda Balode-Buraka

Tel.: + (371) 67 374 369

Pielikumi