Schouw & Co. aktietilbagekøbsprogram uge 39

Aarhus C, DENMARK


Schouw & Co. aktietilbagekøbsprogram 

Den 17. august 2018 iværksatte Schouw & Co. et aktietilbagekøbsprogram som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 9 af 17. august 2018. I henhold til programmet vil Schouw & Co. i perioden fra 20. august 2018 til 28. december 2018 købe egne aktier for et maksimalt beløb på 200 mio. kr. 

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 ("Safe Harbour”-reglerne).


Handelsdag Antal aktier Gennemsnitlig kurs Beløb  
Akkumuleret indtil 21/9 118.300 504,53 59.685.428  
mandag 24. september 2018 3.500 522,86 1.830.010  
tirsdag 25. september 2018 3.800 514,18 1.953.884  
onsdag 26. september 2018 2.500 527,70 1.319.250  
torsdag 27. september 2018 3.000 528,08 1.584.240  
fredag 28. september 2018 3.000 533,79 1.601.370  
I perioden 24/9-28/9 15.800 524,60 8.288.754  
Akkumuleret i perioden 20/8-28/9 134.100 506,89 67.974.182  
     
Ved periodens udløb ejer Schouw & Co. 1.578.197 styk aktier svarende til 6,19% af det samlede antal udstedte aktier på 25.500.000 stk.  
 


    

Aktieselskabet Schouw & Co.
  

Jørn Ankær Thomsen, bestyrelsesformand

Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, +45 86 11 22 22


Vedhæftet fil


Attachments
2018-10-01 FBM15-18 SBB-w39 DAN