Source: Oyj Ahola Transport Abp

Oyj Ahola Transport Abp: FCG och Ahola Transport samarbetar inom nytt verksamhetsområde

Oyj Ahola Transport Abp:s bolagsmeddelande 10. oktober 2018 kl. 11:00

FCG och Ahola Transport samarbetar inom nytt verksamhetsområde

FCG-koncernen, Finnish Consulting Group Oy och Ahola Transport-koncernen har ingått avtal om grundande av ett nytt verksamhetsområde i Finland. För verksamheten har grundats ett nytt bolag FCG Smart Transportation Oy som ingår i FCG-koncernen.

FCG Smart Transportation Oy:s verksamhet omfattar planering och styrningstjänster av persontrafik och förnödenheter.

FCG-koncernen äger 75 % av samföretaget, Ahola koncernen äger 25 %. I samband med överenskommelsen övergår personal, kundprojekt och IT-lösningar från Ahola koncernen. Därtill kommer Ahola Transport-koncernen att genom långtidsavtal licensera styrteknologin till det nya bolaget.

Parterna har kommit överens om att köpesumman inte offentliggörs.

Transaktionerna påverkar inte Ahola Transports prognos för året, enligt vilken omsättningen bedöms öka från 2017 samt rörelseresultatet väntas förbättras betydligt från 2017.

Mer information:

Hans Ahola, CEO                                                          Stefan Kaptens, CFO

Tel. +358 20 7475 300                                                   Tel. + 358 44 4494 024

Certified Adviser

Privanet Securities Oy

Karri Salmi                                                                     Kimmo Lönnmark

Tel. +358 50 67 540                                                       Tel. +358 50 67 541

Attachments: