Generalforsamlingen godkendte at ændre vedtægter i Kapitalforeningen Jyske Portefølje vedrørende følgende:

  1. I §§ 6, stk. 2-4 foretages der nogle præciseringer for midlernes anbringelse og udvidelse af rammen for traditionelle obligationer. Derudover slettes rammen for modpartsrisiko.
  2. I § 6, stk. 5 slettes rammen for modpartsrisiko.
  3. I § 6, stk. 6 foretages der nogle præciseringer for midlernes anbringelse. Derudover slettes rammen for modpartsrisiko.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen og Jyske Invest Fund Management A/S til at foretage de ændringer, som er nødvendige til registrering i Erhvervsstyrelsen, eller som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet eller andre myndigheder i forbindelse med godkendelse.

Vedhæftet fil