AS “Latvijas balzams” vadība informē, ka no tiesas ir saņemts privātpersonu iesniegts nemantiska rakstura prasības pieteikums par procesuālās kartības ievērošanu AS “Latvijas balzams”.
Sabiedrības vadība prasību neatzīst un uzsver, ka ir rīkojusies korekti, ievērojot labas korporatīvās pārvaldības un likumdošanas prasības.