Selskabsmeddelelse
Nr. 16/2018

                                                                                                         København, 23. oktober 2018

Scandinavian Tobacco Group lancerer gennemgribende program for at understøtte EBITDA forventningen på mellemlangt sigt

Scandinavian Tobacco Group har i dag lanceret Fuelling the Growth, et gennemgribende nyt program for hele koncernen, der skal forøge værdiskabelsen ved at udbygge indtjeningsevnen, øge effektiviteten og stimulere væksten i markedsandele.

Fuelling the Growth understøtter forventningen om 3-5% årlig organisk vækst i justeret EBITDA på mellemlangt sigt.

Fuelling the Growth består af fem tiltag: 1) organisationsændringer for at sikre en agil organisation, 2) omstrukturering af de kommercielle ressourcer i fire nye divisioner, 3) optimering af den globale logistikstruktur, 4) oprettelse af en global indkøbsorganisation og 5) øget omkostningseffektivitet gennem et mindre komplekst produktionsapparat.

Organisationsomlægningen vil medføre en nedlæggelse af ca. 100-120 funktionærstillinger på tværs af koncernen.   

"Det nye program, vi fremlægger i dag, er et naturligt skridt i den udvikling, Scandinavian Tobacco Group har gennemgået siden 2015. Når Fuelling the Growth er gennemført, vil det skabe en forbedret eksekvering af vores strategiske dagsorden, og Scandinavian Tobacco Group vil fremstå som en styrket, mere konkurrencedygtig virksomhed, der er i stand til at tilpasse sig de ændrede markedsforhold, og vil stå bedre rustet til at spille den ledende rolle i branchens konsolidering," udtaler CEO i Scandinavian Tobacco Group, Niels Frederiksen. "Når vi på denne måde sikrer, at vi har den rette organisation til at opnå vores langsigtede ambitioner, betyder det beklageligvis også, at vi må tage afsked med en række værdsatte kolleger."

Tiltagene forventes at få helårseffekt fra udgangen af 2021, besparelserne vil primært ligge i begyndelsen af perioden og vil medføre engangsomkostninger i niveauet DKK 250 mio. Engangsomkostningerne forventes udgiftsført med ca. DKK 100 mio. i 2018 og i niveauet 150 mio. i perioden 2019-2021. De tidligere udmeldte regnskabsmæssige konsekvenser af integrationen af Thompson Cigars indgår ikke i disse forventninger.

Forventningerne til 2018 fastholdes med en neutral til svagt positiv organisk vækst i nettoomsætningen, en organisk EBITDA-vækst på over 3% og et ordinært udbytte for 2018, som er større end for 2017 (DKK 575 mio.).

Regnskabsmeddelelsen for 3. kvartal, der offentliggøres den 8. november 2018, vil indeholde yderligere oplysninger om Fuelling the Growth-programmet.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Investorhenvendelser: Torben Sand, Head of Investor Relations, telefon: +45 5084 7222 eller torben.sand@st-group.com

Pressehenvendelser: Simon Mehl Augustesen, Director of Group Communications, telefon: +45 5084 7211 eller simon.augustesen@st-group.com