Source: Tulikivi Oyj

Osavuosikatsaus 1-9/2018: Liikevaihto laski Q3:lla, koko vuoden näkymät ennallaan 26.10.2018 klo 13.00

- Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 6,4 Me (7,0 Me 7-9/2017), liiketulos kolmannella vuosineljänneksellä oli -0,3 (0,3) Me ja tulos ennen veroja -0,5 (0,1) Me.
- Tulikivi-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 19,9 Me (20,7 Me 1-9/2017), liiketulos
oli -0,5 (-0,4) Me ja tulos ennen veroja -1,1 (-0,9) Me.

- Liiketoiminnan nettorahavirta oli kolmannella vuosineljänneksellä 0,4 (0,4) Me ja katsauskaudella 1,1 (1,1) Me.
- Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,9 (3,4) Me.
- Uusien Karelia- ja Pielinen takkamallistojen myynnin kehitys jatkui hyvänä viennissä ja kotimaassa
- Tulevaisuuden näkymät ennallaan: Vuoden 2018 liikevaihdon arvioidaan kasvavan, ja liiketuloksen arvioidaan olevan voitollinen.

Avainluvut         
    1-9/18 1-9/17Muutos, % 1-12/177-9/187-9/17Muutos, %
           
Liikevaihto, Me 19,920,7-4,2 29,36,47,0-8,9
Liiketulos, Me -0,5-0,4-49,2 -0,4-0,30,3-215,7
Tulos ennen veroja, Me-1,1-0,9-13,9 -1,2-0,50,1-661,4
Katsauskauden laaja tulos, Me-1,1-1,0-7,1 -1,3-0,50,1-898,4
Osakekohtainen tulos, e-0,02-0,02  -0,02-0,010,00 
Liiketoiminnan nettorahavirta, Me1,11,1  1,90,40,4 
Omavaraisuusaste, %28,131,0  30,7   
Nettovelkaantumisaste, %146,4133,8  135,3   
Sijoitetun pääoman tuotto, %-2,6-1,6  -1,2-1,21,0 


Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Päämarkkina-alueilla tulisijojen kokonaismarkkinat ovat olleet loivassa laskussa vuoden 2018 aikana. Myös syksyn tulisijasesonki käynnistyi hitaasti kolmannella vuosineljänneksellä pitkän ja lämpimän kesän jälkeen, minkä vuoksi liikevaihto jäi ennakoitua heikommaksi kolmannella vuosineljänneksellä.

Kolmannen vuosineljänneksen alhaisen liikevaihdon johdosta myyntikate jäi edellisvuotta heikommaksi. Kannattavuutta heikensi osaltaan epäedullinen myynnin maantieteellinen jakauma ja varastojen purkaminen. Kiinteiden kulujen säästöt toteutuivat ennakoidusti.

Edellisvuotta korkeampi tilauskanta ja uusien mallistojen saama hyvä vastaanotto mahdollistavat liikevaihdon kasvun ja kannattavuuden parantamisen viimeisellä vuosineljänneksellä.

Uudet Karelia- ja Pielinen-takkamallistot ovat lisänneet selvästi jälleenmyyjien ja kuluttajien mielenkiintoa Tulikivi-tuotteita kohtaan Keski-Euroopassa. Niiden avulla uusia jälleenmyyntipisteitä on pystytty avaamaan sekä vanhoja myyntipisteitä aktivoimaan.  Mallistojen myötä Tulikiven markkinaosuus on kasvanut Keski-Euroopassa. 

Mallistojen tuotteet pohjautuvat moderniin skandinaaviseen muotoiluun ja uuteen vuolukiven pintakäsittelytekniikkaan. Pielinen-malliston tuotteet ovat kompakteja ja helposti asennettavia. Ne soveltuvat erityisen hyvin Keski-Euroopan markkinoille sekä sellaisille markkinoille, joissa varaavien uunien tuntemusta ei ole.  

Kotimaassa tulisijamyynnin tilausvirta oli edellisen vuoden tasolla kolmannella vuosineljänneksellä. Uudistetut mallistot, jakelutiemuutokset ja tiivistynyt yhteistyö taloteollisuuden kanssa ovat mahdollistaneet markkinaosuuden kasvattamisen haastavassa markkinatilanteessa. Tehtyjen toimenpiteiden arvioidaan kasvattavan kotimaan myyntiä loppuvuoden aikana.

Yhtiön sisään tullut tilausvirta oli kolmannella vuosineljänneksellä 7,1 (7,2) miljoonaa euroa.

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,9 (3,4) miljoonaa euroa.

Uudet takkamallistot on otettu erittäin hyvin vastaan sekä kotimaassa että viennissä. Kotimaassa pientalorakentamisen ei ennakoida kasvavan merkittävästi hyvästä yleisestä taloustilanteesta huolimatta. Myynnin tehostamistoimia jatketaan kotimaassa saneerausmyynnin kasvattamiseksi.

Karelia- ja Pielinen-mallistojen erinomaisesti onnistunut kehitystyö antaa mahdollisuuden markkinaosuuden kasvuun ja kannattavuuden parantumiseen vuonna 2018 sekä kotimaassa että viennissä.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

Liite