Følgende primærinnsider, Anders Opedal har den 26. oktober 2018 anskaffet aksjer i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) til kurs NOK 212,22 i forbindelse med selskapets langtids incentivordning.

Langtids incentivordningen er et fast lønnselement som blir beregnet som en andel av deltakernes grunnlønn, og er på 20-30 prosent avhengig av deltakernes stilling. Selskapet kjøper aksjer tilsvarende netto års sum (brutto ytelse minus skatt) på vegne av deltakeren. Aksjene er bundet i tre år.

Antall kjøpte aksjer og primærinnsiderens nye beholdning fremgår av tabellen nedenfor. Handelen er gjort med DNB Markets som megler.

NavnAksjer
t
ildelt
primær-
innsider 
Ny aksje-
beholdning 
primær-
innsider
Ny aksje-
beholdning
nærstående 
Ny samlet
aksje-
beholdning 
Opedal,
Anders,
konsern- 
direktør 
2 05920 8631 77422 637

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.