Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 str. 5 d., AB „Grigeo“ prezidentas 2018 m. spalio 26 d. kreipėsi į bendrovės audito komitetą prašydamas pateikti nuomonę dėl ketinamo sudaryti sandorio su susijusia šalimi – bendrovės 100 proc. valdoma dukterine bendrove UAB „Grigeo Packaging“, juridinio asmens kodas 302329061, adresas Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika.

2018 m. spalio 31 d. AB „Grigeo“ gavo audito komiteto nuomonę dėl sandorio su susijusia šalimi sudarymo. Bendrovės audito komiteto nuomone, AB „Grigeo“ ketinamas sudaryti sandoris su dukterine bendrove UAB „Grigeo Packaging“, t.y. bendrovės verslo dalies – gofruotojo kartono gamybos verslo perleidimas UAB „Grigeo Packaging“ akcijų pasirašymo sutarties bei priėmimo-perdavimo akto pagrindu mainais už naujai išleidžiamas UAB „Grigeo Packaging“ akcijas, yra sąžiningas ir pagrįstas AB „Grigeo“ ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalis, atžvilgiu.

Bendrovės akcininkai gali kreiptis dėl audito komiteto nuomonės kopijos pateikdami AB „Grigeo“ rašytinį prašymą adresu Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika arba perduodami jį elektroninių ryšių priemonėmis el. paštu info@grigeo.lt. AB „Grigeo“ ne vėliau kaip per 3 dienas nuo prašymo gavimo dienos šios nuomonės kopiją perduos akcininkui pasirašytinai, išsiųs registruotu laišku arba perduos elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Akcininkas taip pat gali susipažinti su gauta nuomone bendrovės buveinėje Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16 val., apie pageidavimą susipažinti pranešęs el. paštu info@grigeo.lt arba tel. +370 5 243 5801 prieš 1 darbo dieną.

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
+370 5 243 5801