Tulikivi on allekirjoittanut 31.10.2018 rahoittajien kanssa rahoitussopimuksen, jossa sovitaan yhtiön luottojen lyhennyksistä vuosina 2018 - 2019 rahoittajien vastuiden suhteissa sekä rahoittajille annettavista kovenanteista.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555


Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com