Veksten utenfor den nordiske regionen fortsetter

AKVA group har fullført tredje kvartal med vekst i omsetning. Inntektene i tredje kvartal 2018 var på 637 MNOK (484 MNOK) og EBITDA var 71 MNOK (61 MNOK). EBITDA marginen i tredje kvartal var 11.1% (12.6%). Resultat etter skatt endte på 28 MNOK sammenlignet med 26 MNOK i tredje kvartal 2017.

AKVA group avslutter kvartalet med en ordrebok på 1.1 MRD.

Et halvårlig utbytte på 0.75 NOK per aksje ble utbetalt i september 2018.

Merdbasert teknologi

I den nordiske regionen ble ordreinngangen på 253 MNOK (237 MNOK) i tredje kvartal, inkludert Egersund Net med 95 MNOK. Til tross for lavere marginer, erfarte den nordiske regionen fortsatt høy aktivitet i kvartalet. I oktober har ASA Nordic signert ordre for salg av flåter på totalt 80 MNOK.

AKVA group Chile har et godt kvartal med en EBITDA på 9.6 MNOK, sammenlignet med 6 MNOK i Q3 2017. AKVA group North America har hatt et rolig kvartal grunnet forsinkelser i levering av prosjekter og AKVA group Australasia leverer som planlagt med en EBITDA på 1 MNOK i kvartalet. AKVA group North America har i kvartalet signert en rammeavtale med Grieg NL for salg av flåter.

Ordreinngangen i AKVA group Chile har økt fra 40 MNOK til 67 MNOK innenfor det merdbaserte segmentet. Inntektene i Americas regionen økte fra 93 MNOK til 123 MNOK, hovedsakelig drevet av Chile. EME (Europe & Middle East) erfarer fortsatt høy aktivitet og inntektene økte med 104% sammenlignet med Q3 2017. Våre virksomheter i Tyrkia, Hellas, Spania og Midt Østen leverer enda et kvartal som planlagt. 

Software

Både AKVA group Software og Wise lausnir ehf avslutter kvartalet med høyere marginer og EBITDA sammenlignet med samme kvartal forrige år. De totale inntektene i segmentet var 40 MNOK, sammenlignet med 38 MNOK in Q3 2017.

Som nevnt i børsmeldingen 6 september, har AKVA group inngått en avtale med Advania Holding hf om salg av Wise lausnir ehf. Transaksjonen er betinget av godkjenning fra det islandske konkurransetilsynet. Denne godkjenning er forventet å bli mottatt i Q4 2018 eller Q1 2019, og transaksjonen er forventet å bli fullført umiddelbart etter.

Landbasert teknologi

Inntektene og marginene har økt sammenlignet med samme periode i forrige år. Ordreinngangen i Q3 2018 var 34 MNOK, sammenlignet med 74 MNOK i Q3 2017. Som i Q2, var den lave ordreinngangen et resultat av at beslutninger på flere større prosjekter er blitt utsatt i tid.

Balansen

Balansen er fortsatt solid. Arbeidskapital i prosent av 12 måneders rullerende omsetning er 15.8 % (6.2 %). Tolvmåneders gjennomsnittlig arbeidskapital er 9.0 %. Tilgjengelig likviditet ved slutten av Q3 2018 var 307 MNOK (206 MNOK). Totale eiendeler og total egenkapital var henholdsvis 2,663 MNOK (1,521 MNOK) og 1,017 MNOK (476 MNOK). Ved utgangen av Q3 2018 har AKVA group en egenkapitalprosent på 38% (31%).

Atlantis Subsea Farming AS

I samarbeid med selskapene Sinkaberg-Hansen AS og Egersund Net AS, etablerte AKVA group ASA selskapet Atlantis Subsea Farming AS den 1. februar 2016 med formål om å utvikle undersjøiske lakseoppdrettsanlegg i industriell skala. Atlantis Subsea Farming AS økte om seks utviklingskonsesjoner for å muliggjøre storskalautvikling og testing av den nye teknologien og driftskonseptet.


Den 22. februar 2018 annonserte departementet at selskapet fikk tildelt en lisens og Atlantis Subsea Farming AS er nå i en teknologitesting og planleggingsfase med hensyn til gjennomføringen av prosjektet.

Utbytte på NOK 0.75 per aksje ble utbetalt i Q3 2018

Selskapets hovedmål er å maksimere avkastningen til aksjonærene gjennom både økt aksjeverdi og utbytte. I henhold til AKVA group ASA's utbyttepolicy ble det utbetalt et utbytte på 0.75 NOK per aksje i september 2018. Total utbyttebetaling i september 2018 var 25.0 MNOK.

Ordrebok

Vi har opplevd god aktivitet i alle regioner og segmenter i tredje kvartal i 2018. Ordreinngangen i tredje kvartal i 2018 var 448 MNOK (546 MNOK). Ordreboken ved utløpet av tredje kvartal 2018 var 1,085 MNOK (1,380 MNOK). 359 MNOK av den totale ordreboken ved utgangen av Q3 2018 er relatert til landbasert teknologi.

Framtidsutsikter

Vi opplever en sterk start på fjerde kvartal i det nordiske markedet og vi opplever også signifikant økning i det merdbaserte segmentet i regionene Canada og Island.

Det landbaserte segmentet har fått økt fotfeste i markedet i Skottland og Chile i tillegg til at man er vel posisjonert i Norge. Selv om ordreinngangen er ned når man sammenligner med samme periode forrige år, er potensiale og etterspørselen for salg av større resirkuasjonssystemer (RAS) fortsatt veldig sterk.

Markedet i Chile er fortsatt sterkt og våre interne forbedringsprosesser så vel som arbeidet med å øke vår portefølje starter gradvis å gi effekt.

Vår organisasjon i området rundt Middelhavet er godt posisjonert for å ta den økende etterspørselen for nytt utstyr blant de større oppdretterne.

Oppkjøpet av Egersund Net ble fullført ved utgangen av august. Prosessene med integrering er godt i gang. AKVA group ser store fordeler med å bli et større konsern med en komplett produktportefølje fremover.

Om AKVA group

AKVA group er en teknologi- og service partner til akvakulturindustrien i hele verden. Selskapet har 1 491 ansatte, kontorer i 12 land og en omsetning på NOK 2.1 milliarder i 2017. Vi er et børsnotert selskap og opererer i en av verdens raskest voksende industrier. AKVA group leverer alt fra enkle komponenter til komplette løsninger for både sjø og landbasert oppdrett. AKVA group er anerkjent som pioner og teknologileder gjennom mer enn 40 år og hovedkontoret ligger på Bryne i Norge.

Datert: 2. november 2018

AKVA group ASA

Web: www.akvagroup.com


KONTAKTPERSONER:

Hallvard Muri Konsernsjef
Telefon: +47 51 77 85 00
Mobil: +47 91 58 07 50
E-post: hmuri@akvagroup.com

Simon Nyquist Martinsen Finansdirektør
Telefon: +47 51 77 85 00
Mobil: +47 91 63 00 42
E-post: snmartinsen@akvagroup.com