Seluxits udbud overtegnet

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.

Selskabsmeddelelse nr. 2-2018 
København, 5 november 2018 

Seluxits udbud af DKK 22 - 26 mio. kr. nye aktier er blevet meget positivt modtaget af både professionelle og private investorer, der samlet har tegnet for 36.862.071,80 DKK svarende til, at maksimumudbuddet er overtegnet med 41,8 %.

Seluxit A/S (”Seluxit” eller ”Selskabet”) offentliggør i dag resultatet af udbuddet af nye aktier i forbindelse med børsintroduktion på Nasdaq First North Denmark (”Udbuddet”), jf. selskabsmeddelelse nr. 1-2018 af 18. oktober 2018 og virksomhedsbeskrivelsen, som blev offentliggjort den 18. oktober 2018.

Udbuddet blev lukket den 2. november 2018 kl. 23.59 (dansk tid). Selskabets udbud af op til  2.765.957 nye aktier til en udbudskurs på 9,40 kr. pr. aktie (de ”Udbudte Aktier”) er gennemført og giver Selskabet et bruttoprovenu på 26. mio. kr. og en markedsværdi på 90 mio. kr.

Seluxit har modtaget tegninger fra1699 investorer for i alt 3.921.497 stk. aktier, svarende til, at Udbuddet er overtegnet med samlet 41,8 %. Første handelsdag på Nasdaq First North Denmark forventes at være den 9. november 2018 under symbolet ”SLXIT” (ISIN: DK0061076130).

CEO Daniel Lux, Seluxit siger:

”Vi er meget stolte over at så mange investorer har vist os deres tillid i et marked, der specielt i oktober har været præget af nervøsitet. Det er lykkedes at fordele ejerskab over et stort antal nye ejere, hvilket vi forventer giver en god likviditet i vores aktier. Børsnoteringsprocessen har resulteret i øget synlighed i markedet, og dette har givet os en del interessante henvendelser af potentielle nye kunder. Vi er især blevet positivt overrasket over hvordan vores nye aktionærer har deltaget ved at gøre os opmærksomme på mulige nye kunde emner. Nu vil vi målrettet gå efter at levere de resultater, som vi har beskrevet i vores vækstplan. Vi ser frem til at være et børsnoteret selskab, sammen med alle vores nye aktionærer”.

Resumé af Udbuddet:

  • Seluxit udsteder 2.765.957 stk. nye aktier til en udbudskurs på 9,40 kr. pr. aktie, hvilket giver et bruttoprovenu til Selskabet på 26 mio. kr.
  • Der er tildelt aktier til 1.699 aktiedepoter.
  • Baseret på udbudskursen er Seluxits markedsværdi efter gennemførelse af Udbuddet på 90 mio. kr.
  • Free float (andelen af aktiekapital, der ejes af de nye aktionærer) er 28,18 %.
  • Alle ordrer til og med 600 stk., svarende til 5.640 kr. er tildelt 100%
  • På grund af den meget store interesse for Udbuddet er alle ordrer til og med 300.000 kr. reduceret med 50 % af det beløb, der overstiger 5.640 kr.
  • Alle ordrer over 300.000 kr. er blevet reduceret individuelt baseret på Selskabets vurdering.
  • Efter gennemførelse af Udbuddet forhøjes Seluxits aktiekapital fra 680.500 kr. fordelt på 6.805.000 stk. aktier á nominelt 0,10 kr. til kr. 957,095,70 fordelt på 9.570.957 stk. aktier á nominelt 0,10 kr.

Supplerende information 

Registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen ventes at ske den 8. november 2018. Første handelsdag på Nasdaq First North i København for Selskabets aktier forventes at være den 9. november 2018, under symbolet ”SLXIT” og ISIN-koden DK0061076130. Optagelsen til handel forudsætter, at Nasdaq First North Denmark formelt godkender spredningen af Seluxits aktier. Arbejdernes Landsbank Bank er afviklingsagent i forbindelse med udbuddet

 

 

Seluxit A/S
Hjulmagervej 32B
9000 Aalborg
Denmark
Tel. +45 46 922 722
E-mail: investor@seluxit.com
Web: www.seluxit.com
CVR/VAT nr. 29 388 237

 
 

 

Certified Adviser:
Norden CEF ApS, V/ Poul Therkelsen
Kongevejen 365,
2840 Holte
Tel: +45 29 20 26 11
E-mail: jn@nordencef.dk
Web: www.nordencef.dk
CVR/VAT nr. 31933048