Vilnius, Lietuva

Per 2018 metų devynis mėnesius AB „Grigeo“ įmonių grupė ikimokestinį pelną, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai metais, padidino 88,7%.

Per 2018 m. devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. rugsėjo 30 d., AB „Grigeo“ įmonių grupė pasiekė 12,3% didesnę konsoliduotą pardavimo apyvartą, nei per devynis 2017 m. mėnesius bei gerino kitus veiklos rodiklius:

 2018 m. 9 mėn.2017 m. 9 mėn.Pokytis
Pardavimų pajamos (mln. EUR) 108,0  96,2  12,3%
Pelnas prieš mokesčius (mln. EUR)11,7  6,2  88,7%
EBITDA (mln. EUR)21,9  17,0  28,8%

Tuo tarpu AB „Grigeo“ per devynis 2018 metų mėnesius padidino pardavimų pajamas 17,6% ir uždirbo 1,6 mln. EUR pelno prieš apmokestinimą. Įmonės EBITDA siekė 7,1mln. EUR ir, lyginant su tuo pačiu periodu pernai metais, sumažėjo 10,1 %.

Prognozuojami Bendrovės veiklos rezultatai

Įvertinus Bendrovės devynių mėnesių veiklos rezultatus, AB Grigeo tikslina 2018 metų prognozes:

 Pirminė prognozėPatikslinta prognozėPokytis
Pardavimų pajamos (mln. EUR)  81,3  81,3- 
Pelnas prieš mokesčius (mln. EUR)  3,4  1,8-47,1%
EBITDA (mln. EUR)  11,6  9,4-19,0%

Higieninio popieriaus gamyboje naudojamų žaliavų kainos visų 2018 m. bėgyje augo, kas ženkliai įtakojo produkto savikainą ir, atitinkamai, įmonės rezultatus. Prie prastesnių, nei planuota, rodiklių taip pat prisidėjo III ketvirtį ženkliai padidėjusios elektros energijos bei biokuro kainos.

Visgi pastarosios tendencijos rinkoje rodo, jog žaliavų kainos stabilizuojasi. Įmonės įdirbis sureguliuojant kainodarą, kuri yra ganėtinai inertiška dėl ilgalaikių kontraktų, leidžia tikėtis stabilių rezultatų ateityje.

Įmonių grupė prognozių nekeičia.

*AB „Grigeo“ įmonių grupė apjungia šias bendroves: AB „Grigeo“, UAB „Grigeo Baltwood“, AB „Grigeo Klaipėda“, PAT „Mena Pak“ bei UAB „Grigeo Recycling“.

Pridedama:

AB „Grigeo“ 2018 metų 1-9 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė su atsakingų asmenų patvirtinimu.

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
(+370-5) 243 58 01

Priedai