Selskabsmeddelelse nr. 9 2018, 7. november 2018

Ordreindgangen steg med 71% - højeste niveau i seks år

Hovedpunkter for 3. kvartal

· Stærk ordreindgang

· Omsætningsvækst ikke tilstrækkelig til at løfte driftsresultat og forbedre lønsomhed

· Fald i nettoarbejdskapital og nettogæld

· Positive frie pengestrømme

· Stærkt resultat i Mining - tiltag igangsat for at øge profitabiliteten i Cement

· Resultat på DKK 162 mio. i forhold til DKK 23 mio. sidste år

· Forventninger til 2018 fastholdes

Ordreindgangen i 3. kvartal på DKK 7.2 mia. inkluderede kontrakter på to store cementfabrikker i Centralamerika til en samlet værdi på ca. DKK 1,9 mia. - modtagelsen af ordrerne blev offentliggjort i august og deres ikrafttrædelse bekræftet i september. Dermed steg ordrebeholdningen til DKK 17,2 mia. - det højeste niveau i tre år.

Group CEO Thomas Schulz udtaler: "Det gør os stolte, hver gang en kunde vælger FLSmidth til at levere og installere nødvendigt udstyr eller tildeler os en vigtig servicekontrakt, der skal forbedre deres produktivitet. Den kraftige ordreindgang baner samtidig vejen for at styrke både omsætning og indtjening i de kommende år."

Omsætningen steg med 6% til DKK 4,3 mia. i 3. kvartal (Q3 2017: DKK 4,1 mia.). Bruttomarginen var uændret på 26,0%.

EBITA steg med 4% fra DKK 336 mio. i 3. kvartal 2017 til DKK 350 mio. som følge af omsætningsstigningen. EBITA-marginen på 8,1% var en smule lavere end i 3. kvartal sidste år (Q3 2017: 8,2%) på grund af øgede omkostninger forbundet med digitalisering og effektiviseringer.

Resultatet for 3. kvartal udgjorde DKK 162 mio. mod DKK 23 mio. i samme kvartal sidste år.

Afkast af investeret kapital (ROCE) steg med 0,7 %-point til 10,7% i 3. kvartal 2018 (Q3 2017: 10,0%). Egenkapitalandelen var ved udgangen af 3. kvartal 37%, hvilket var pænt over målsætningen på minimum 30%, mens den finansielle gearing (nettorentebærende gæld/EBITDA) var 1,1.

Om markedsudsigterne udtaler Thomas Schulz: "Vi kan konstatere en positiv udvikling for Mining-forretningen og er tilfredse med det stærke resultat. Forventningerne for Cement-forretningen er stabile, men vi har iværksat effektiviseringstiltag. Vi assisterer fortsat vores kunder i deres bestræbelser på at øge produktiviteten."

Forventningerne til 2018 fastholdes


På baggrund af de opnåede resultater for 1.-3. kvartal 2018 og den forventede udvikling i resten af 2018 forventes en omsætning på DKK 18-20 mia. og en EBITA-margin på 8-10%. Afkast af investeret kapital forventes at være på 10-12%. Vi forventer en væsentligt større omsætning i 4. kvartal inden for både Mining og Cement og deraf følgende forbedrede driftsresultater og højere marginer.

Kontakt

Investorer
Nicolai Mauritzen, tlf. +45 36 18 18 51, nicm@flsmidth.com

Medier
Sofie Karen Lindberg, tlf. +45 30 93 18 77, skl@flsmidth.com


Nøgletal 3. kvartal 2018

DKK mio. 3. kvt. 2018 3. kvt. 2017 Ændring 1.-3. kvt.
2018
1.-3. kvt.
2017
Ændring Helår 2017
Ordreindgang 7.164 4.193 71% 17.238 14.334 20% 19.170
Ordrebeholdning 17.228 13.799 25% 17.228 13.799 25% 13.654
Omsætning 4.335 4.101 6% 13.300 13.057 2% 18.000
Bruttoresultat 1.126 1.065 6% 3.381 3.363 1% 4.597
Bruttomargin 26,0% 26,0%   25,4% 25,8%   25,5%
EBITDA 408 398 3% 1.244 1.239 0% 1.732
EBITA 350 336 4% 1.074 1.050 2% 1.515
EBITA-margin 8,1% 8,2%   8,1% 8,0%   8,4%
EBIT 254 234 9% 801 743 8% 1.115
EBIT-margin 5,9% 5,7%   6,0% 5,7%   6,2%
Periodens resultat 162 23 604% 466 259 80% 74
CFFO 357 414 -14% 288 519 -45% 1.065
Frie pengestrømme 248 345 -28% 54 350 -85% 952
Nettoarbejdskapital 1.809 2.232 -19% 1.809 2.232 -19% 1.833
Nettorentebærende gæld (1.942) (2.155) -10% (1.942) (2.155) -10% -1.545

Der henvises til Investor Room på www.flsmidth.com for yderligere oplysninger.

FLSmidth leverer bæredygtig produktivitet til den globale mine- og cementindustri. Som markedsledende leverandør af design, udstyr og serviceløsninger skaber FLSmidth resultatforbedringer, omkostningsbesparelser og sikrer en reduceret miljøbelastning. FLSmidth har aktiviteter i 50 lande og hovedkontor i København, og koncernen havde med sine 11.700 ansatte en omsætning på DKK 18 milliarder i 2017.