Det er besluttet med virkning fra 8. november 2018 at optage nedenstående obligation til handel og officiel notering:

 

Udsteder / issuer Kommunekredit
Første dato for handel / First day of trading  08-11-2018
ISIN DK0008931108
Instrument name/ticker 345 s ST. INK 2023
Udstedelsesvaluta / Currency, issuance DKK
Årlig nominel rente / Nominal interest rate 0,125
Udløbsdato / Maturity date 08-11-2023
Terminer pr. år / Payments per year 1

 

 

 

For yderligere information kontakt Nasdaq Copenhagen A/S, Surveillance, tlf. 33 93 33 66