Nasdaq Copenhagen har i dag tildelt nedenstående selskab observationsstatus:

ISIN                             Navn

DK0060458206          Egetæpper B

Egetæpper A/S tildeles observationsstatus,  idet selskabet har oplyst, at Selskabet af 5. november 2018 A/S snarest vil fremsætte et frivilligt købstilbud, rettet mod de tilbageværende aktionærer med tilsammen 13,2 i egetæpper A/S.

Ifølge punkt 2.8 i Regler for udstedere af aktier kan børsen beslutte at overføre et selskabs aktier eller andre værdipapirer til observationslisten.

Vi henviser i øvrigt til selskabets meddelelse af 7. november 2018.

________________________________________________________________________________________
For yderligere information kontakt: Jakob Kaule, Surveillance, tlf. 33 93 33 66