PRESSMEDDELANDE

8 november 2018

Saniona, ett ledande biomedicinbolag inom jonkanaler, meddelade idag att bolaget har ingått ett 1-årigt köpoptionsavtal med Initiator Pharma A/S, som ger Initiator Pharma rätt att förvärva AN788-programmet på vissa villkor.

”Saniona förvärvade AN788 från NeuroSearch 2012. Vid den tidpunkten höll substansen på att utvecklas för användning mot oro och depression, vilket ligger utanför Sanionas nuvarande strategiska fokus. AN788 utvecklades utifrån samma tekniska plattform som Initiator Pharmas övriga tre prekliniska och kliniska tillgångar, och programmet verkar passa väl in i Initiator Pharmas pipeline och planer. Vi ser fram emot att följa framstegen för den här kliniska kandidaten,” säger Jørgen Drejer, vd på Saniona.

Avtalet mellan Initiator Pharma och Saniona omfattar inga upfront- och milstolpsbetalningar. Saniona kan erhålla upp till 20 procent av framtida betalningar till Initiator Pharma avseende AN788 och ensiffriga royaltyer för produktförsäljning.

För mer information, kontakta

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona, mobil: +45 2210 9957, e-post: tf@saniona.com

Informationen är sådan som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2018 kl. 08.30 CET.

Om Saniona

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metabola sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har fyra program under klinisk utveckling. Saniona har för avsikt att utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom Prader-Willis syndrom på egen hand. Forskningen är inriktad på jonkanaler och bolaget har en bred portfölj av projekt i tidig fas. Saniona har samarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Sanionas forskningscenter har sin bas i Köpenhamn, och bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX:  SANION). Läs mer på www.saniona.com.

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett biomedicinbolag grundat i Århus i Danmark. Dess främsta tillgång IPED2015 utgör en ny behandling mot erektil dysfunktion (ED) och kommer att förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter (och deras partner) som inte svarar på eller kan behandlas med i dagsläget rekommenderade läkemedel.

Bilaga