Styrelsen för Ellen AB (publ) (”Ellen”) har den 1 oktober 2018 offentliggjort utfallet av en nyemission med företrädesrätt för Ellens aktieägare (”Företrädesemissionen”).  

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier med 81 533 aktier till totalt 253 223 534 aktier.

Enligt det prospekt som Ellen tagit fram med anledning av Företrädesemissionen skulle omvandling av BTA till stamaktier ske omkring vecka 42, 2018, för att möjliggöra handel på Nasdaq First North.

I samband med att Ellen gett in handlingar för registrering av ökning av aktiekapitalet genom Företrädesemissionen har det framkommit att det bemyndigande som aktieägarna gett styrelsen vid Ellens årsstämma den 23 april 2018 inte har registrerats på ett korrekt sätt. Bemyndigandet har nu registrerats och Företrädesemissionen kommer att registreras inom kort. Hanteringen innebär dock att omvandlingen av BTA till aktie försenas och beräknas ske först under vecka 47.  

För ytterligare information:
Jenny Fingal, VD på telefon 08-412 10 00 eller via epost jf@ellen.se


Om Ellen

Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa. Många kvinnor upplever bakteriell obalans någon eller flera gånger i livet och alltfler accepterar inte torrhet och odör i underlivet. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel ® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel ® (LN®). Krämen innehåller också naturligt fett som ger en skyddande och smörjande effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns också ett självdiagnosticerande pH-test, en aqua block tampong, en intim foam och en intim deo. Foamen och deon är båda baserade på ekologiska råvaror med Salvia som aktiv substans. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på Nasdaq First North (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. För ytterligare information: www.ellenab.com 

Bilaga