2018 m. spalio 8 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė AB „Snaigė“ (toliau – Bendrovė) skundą dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 241-19 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Snaigė“  dalies panaikinimo. Bendrovės vadovybė išnagrinėjo teismo sprendimą, kuriuo buvo atmestas Bendrovės skundas, ir mano, kad teismo sprendimas yra nepagrįstas, todėl jį apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.


AB “Snaigė” generalinis direktorius
Gediminas Čeika
+370 315 56206