TORONTO, Nov. 09, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "Bolaget") (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) meddelade idag kvartalsintäkter på 21,8 miljoner USD, justerat EBITDA på minus 0,6 miljoner USD och justerad nettoförlust på 7,5 miljoner USD under det tredje kvartalet av 2018.

Man kommer åt bolagets sammanfattade och konsoliderade finansiella resultat för kvartalet som slutade den 30 september 2018, tillsammans med ledningens diskussion och analys ("MD&A") för denna period under bolagets profil på www.sedar.com och på bolagets webbplats www.mandalayresources.com. Alla valutor i detta pressmeddelande avser US-dollar om inget annat är angivet.

Dominic Duffy, President och CEO för Mandalay, noterade i sin kommentar om resultaten, ”Operativt hade Mandalay ett utmanande tredje kvartal då vi arbetade med att ta itu med och korrigera produktionsstörningar i båda våra producerande gruvor. Den lägre produktionen och försäljningsvolymerna under kvartalet jämfört med föregående kvartal hade en negativ inverkan på Bolagets finansiella resultat och ledde till ovanligt höga enhetskostnader, och vi förväntar oss inte att det kommer inträffa på nytt under de kommande kvartalen. Produktionen och försäljningen under kvartalet påverkas väsentligt av en försening i exploateringen under jord i Brunswick-malmgången vid Costerfield, som orsakades av att det behövdes en mer omfattande avvattning än förväntat. Detta kombinerades med ett byte av entreprenören för transporten under jord vid Björkdal, vilket gav upphov till en flaskhals för transporten av högkvalitativ ädelmetall under jord, och det tvingade oss att bearbeta lagermaterial med lägre kvalitet. Dock är vi nöjda med att vi nu har börjat exploateringen av den högkvalitativa Brunswick-ådran vid Costerfield, och sedan början av det fjärde kvartalet bearbetas ädelmetall av högre kvalitet vid Björkdal, då takten på transporten under jord börjar öka vid gruvan.”

Dominic Duffy fortsatte, ”Trots de positiva tecknen som vi ser i produktionen vid dessa gruvor i början av fjärde kvartalet, har vi med tanke på de ovan nämnda produktionsproblemen, reviderat vår vägledning för 2018, som visas längre ned i detta pressmeddelande.”

Dominic Duffy avslutade ”Nu när de operativa problemen under det tredje kvartalet i all väsentlighet ligger bakom oss, förväntar sig Mandalay att avsluta med ett starkare fjärde kvartal och med ett positivt ingångsläge för 2019. Framdeles är vårt primära fokus att dra upp takten vid den högkvalitativa Youle-fyndigheten vid Costerfield. Mandalay siktar på att gå ut med sin uppdatering av mineraltillgångar- och reserver för Costerfield vid årsslutet, och vi förväntar oss att Youle då är tillagd till våra reserver. Detta väntas vara bidragande då Bolaget lägger ut sin långsiktiga produktionsvägledning för åren 2019–2021. Vi kommer även att lägga vikt på prospekteringsborrning och exploatering längs områden som är bredare och med högre kvalitet vid Björkdal för att på kort sikt förse ytterligare metall från underjord. ”

Under det tredje kvartalet hade Mandalay glädjande nyheter gällande de tillgångar som inte är väsentliga för kärnverksamheten.  Till attbörja med undertecknade Bolaget en ej bindande avsiktsförklaring med Aftermath Silver Limited om att sälja tillgången Challacollo mot en total ersättning på 11,6 miljoner CAD (se Mandalays pressmeddelande från den 1 augusti, 2018). Bolaget erhöll även 4,1 miljoner USD (5,3 miljoner CAD) genom att medel frigjordes som Mandalay hade ställt som säkerhet för sina regenereringsskyldigheter för Lupin-gruvan. Den 27 juli 2018 registrerade Bolaget sin slutliga nedläggnings- och regenereringsplan för Lupin-gruvan, och den förväntas bli godkänd inom cirka 12 månader från inlämnande.

Finansiellt sammandrag från det tredje kvartalet av 2018

Följande tabell sammanfattar bolagets finansiella resultat för de tre och nio månaderna som slutade den 30 september 2018 och 2017:

 Three months
Ended
September 30,
2018


Three months
Ended
September 30,
2017


Nine
months
Ended
September
30, 2018
Nine
months
Ended
September
30, 2017
 $’000$’000$’000$’000
Revenue 21,765   35,407   89,457   124,904  
Cost of sales 21,023   22,403   69,191   84,421  
Adjusted EBITDA* (582)  10,650   15,204   34,192  
Income from mine ops before depreciation, depletion 743   13,004   20,266   40,483  
Adjusted net loss before special items* (6,242)  (1,673)  (9,048)  (10,954) 
Consolidated net loss (7,468)  (7,181)  (32,418)  (19,634) 
Cash capex 12,051   9,890   35,286   34,980  
Total assets 266,493   331,241   266,493   331,241  
Total liabilities 139,488   141,859   139,488   141,859  
Adjusted net loss per share*$(0.01) $(0.00) $(0.02) $(0.02) 
Consolidated net loss per share$(0.02) $(0.02) $(0.07) $(0.04) 

*Justerad EBITDA, justerade nettoförlust före extraordinära engångsposter och justerad nettoförlust per aktie är mått som inte gäller för IFRS. Se ”mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande.

Under det tredje kvartalet av 2018 sålde Mandalay 8 860 färre guldekvivalenta uns jämfört med det tredje kvartalet av 2017. Under samma period sjönk Bolagets realiserade guldpris med 10 procent på kvartalsbasis, medan det genomsnittliga antimonpriset förblev konstant. Nettoeffekten är att Mandalays intäkter på 21,8 miljoner USD under det tredje kvartalet av 2018 var 13,6 miljoner USD lägre än under det tredje kvartalet av 2017.

Även om kostnaden per uns var högre under det tredje kvartalet av 2018 som ett resultat av produktionsstörningar och förseningar, var den totala försäljningskostnaden något lägre vid Costerfield och något högre vid Björkdal under det tredje kvartalet av 2018 jämfört med det tredje kvartalet av 2017. Försäljningskostnaderna under det tredje kvartalet av 2018 jämfört med det tredje kvartalet av 2017 var 0,6 miljoner USD lägre vid Costerfield, och 2,0 miljoner USD lägre vid Cerro Bayo på grund av avbrottet i driften. Försäljningskostnaderna ökade vid Björkdal med 1,3 miljoner USD. Bolagets sammanlagda administrativa kostnader sjönk med 1,0 miljoner USD.

Mandalay genererade 0,6 miljoner USD i förlust i justerad EBITDA under det tredje kvartalet av 2018, mot 10,7 miljoner under det tredje kvartalet av 2017. Detta ledde till en konsoliderad nettoförlust på 7,5 miljoner USD under det tredje kvartalet av 2018, mot en förlust på 7,2 miljoner USD under det tredje kvartalet av 2017.

Mandalay avslutade det tredje kvartalet med 26,7 miljoner USD i likvida medel, och 30 miljoner USD har tagits ut (under 2017 och 2018) från den revolverande kreditfaciliteten på totalt 40 miljoner USD.

Operativt sammandrag från det tredje kvartalet av 2018

Tabellen nedan sammanfattar Bolagets anläggningskostnader och operativa enhetskostnader för de tre och nio månaderna som slutade den 30 september 2018 och 2017:

  Three
months
ended
September
30, 2018
Three
months
ended
September
30, 2017
Nine
months
ended
September
30, 2018
Nine
months
ended
September
30, 2017
  $’000$’000$’000$’000
Björkdal   
 Gold produced (oz) 8,504 13,233 35,237 39,993
 Cash cost* per oz gold produced$1,304$871$1,058$926
 All-in cost* per oz gold produced$1,615$1,199$1,350$1,213
 Underground capital devel. & open pit prestrip 2,027 4,018 7,970 10,103
 Capital purchases 3,878 2,684 7,938 5,761
 Capital exploration 257 561 1,557 1,683
Costerfield     
 Gold produced (oz) 4,938 7,370 16,662 24,290
 Antimony produced (t) 505 804 1,613 2,310
 Gold equivalent produced (oz) 8,370 12,586 27,158 39,777
 Cash cost* per oz gold eq. produced$988$736$961$699
 All-in cost* per oz gold eq. produced$1,420$1,068$1,412$1,019
 Underground capital devel. & open pit prestrip 2,509 9 7,765 1,884
 Capital purchases 1,670 1,065 5,461 3,545
 Capital exploration 1,609 847 4,102 3,233
Cerro Bayo   
 Silver produced (oz) - - - 794,533
 Gold produced (oz) - - - 5,909
 Cash cost* per oz silver net byproduct credit - - -$13.50
 All-in cost* per oz silver net byproduct credit - - -$25.22
 Underground capital devel. & open pit prestrip - 340 -  5,971
 Capital purchases - 121 -  1,475
 Capital exploration - 125 -  872
Consolidated   
 Gold equivalent produced (oz) 16,874 25,819 62,395
 96,791
 Average cash cost* per oz gold eq.$1, 239$907$1,097$912
 Average all-in cost* per oz gold eq.$1,631$1,301$1,478$1,258
 Underground capital devel. & open pit prestrip 4,536 4,916 15,735 19,155
 Capital purchases 5,548 3,887 13,399 10,812
 Capital exploration** 1,967 1,086 6,152 5,013

*Kontantkostnad och sammanlagd kostnad är mått som inte gäller för IFRS. Se ”mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande.
**I de sammanlagda prospekteringskostnaderna ingår de vid Challacollo.

Björkdal guldgruva, Sverige

Björkdal producerade 8 504 uns av guld under det tredje kvartalet av 2018 med kontanta och sammanlagda kostnader på 1 304 USD/uns och 1 615/uns, respektive. Som ett resultat av den tidigare nämnda flaskhalsen för transporten under jord av ädelmetall av högre kvalitet, var genomsnittet för krossen betydligt lägre under det tredje kvartalet av 2018, och genomsnittet var cirka 0,94 g/t guld under kvartalet, vilket är lägre än kvaliteten för det tredje kvartalet av 2017 som var 1,45 g/t.

Costerfield guld-antimongruva, Victoria, Australien

Costerfield producerade 8 370 guldekvivalenta uns under det tredje kvartalet av 2018. Produktionen under det tredje kvartalet var lägre än under motsvarande kvartal förra året. Det berodde på en kombination av förväntad lägre brytningskvalitet och tillgänglig ädelmetall i de nuvarande produktionsområdena. Bolaget har avvattnat Brunswick-malmgången och förväntar sig en ökad produktion framdeles. Samtidigt fortsätter fyllnings- och utvidgningsborrning i Youle-ådran.

Cerro Bayo silver-guldgruva, Patagonien, Chile

Under det tredje kvartalet av 2018 förekom ingen produktion vid Cerro Bayo och den fortsatte på underhåll och skötsel under hela det andra kvartalet.

Challacollo, Chile

Den 1 augusti 2018 meddelade Bolaget att det hade ingått en ej bindande avsiktsförklaring med Aftermath, enligt vilken Aftermath ska förvärva Minera Mandalay Challacollo Limitada, ett helägt dotterbolag till Bolaget som äger Challacollo-projektet, i utbyte mot en total ersättning på 11,6 miljoner CAD (se Mandalays pressmeddelande från den 1 augusti, 2018).

La Quebrada

Koppar-silverprojektet La Quebrada i centrala Chile fortsatte att vara till salu under hela perioden. Kostnaden vid La Quebrada var mindre än 0,1 miljoner USD under det tredje kvartalet av 2018.

Lupin och Ulu

Under det tredje kvartalet erhöll Bolaget även 4,1 miljoner USD (5,3 miljoner CAD) genom att medel frigjordes som Mandalay hade ställt som säkerhet för sina regenereringsskyldigheter för Lupin-gruvan.

Reviderad vägledning för hela året 2018

Med tanke på Brunswick-produktionsförseningen vid Costerfield och transportflaskhalsen vid Björkdal under 2018, har Bolaget reviderat sin vägledning för 2018 enligt följande:

 BjörkdalCosterfieldCerro BayoConsolidated
Saleable Au produced (koz)45-4821-23-66-71
Saleable Sb produced (kt)-2.1-2.3-2.1-2.3
Saleable Au Eq produced (koz)*45-4834-38-79-86
Cash cost**, $/oz Au Eq1,020-1,190920-1,000NA1,060-1,100
All-in cost, $/oz Au Eq1,320-1,3901,400-1,480NA1,450-1,510
CAPEX, $ million
23-24
24-25
-
47-49
(exploration, included in CAPEX)26-8
Net C&M, $ millionNANA2.5-32.5-3
Corp. Admin, $ millionNANANA5-6

**Antar följande priser för hela 2018: Au $1 267/oz, Sb $8 386/t
**Kontantkostnad per Au Eq. uns omfattar bolagets fasta kostnader. Kontantkostnad per Au Eq. uns är mått som inte gäller för IFRS. Se ”mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande.

Ursprunglig vägledning för hela året 2018

 BjörkdalCosterfieldCerro BayoConsolidated
Saleable Au produced (koz)56-6327-30-83-93
Saleable Sb produced (kt)-2.8-3.2-2.8-3.2
Saleable Au Eq produced (koz)*56-6345-50-101-113
Cash cost, $/oz Au Eq820-920720-770NA835-910
All-in cost, $/oz Au Eq1,060-1,2101,150-1,250NA1,155-1,280
CAPEX, $ million18-2118-21-37-41
(exploration, included in CAPEX)3.42.9-6.3
Net C&M, $ millionNANA2.5-32.5-3
Corp. Admin, $ millionNANANA6-6.7

**Antar följande priser för hela 2018: Au $1 306/oz, Sb $8 361/t

Förändringar i Mandalays reviderade kapitalutgifter (capex) för 2018 orsakades av:

  • Björkdal – Ytterligare medel krävdes för att lyfta den västra väggen vid avfallsanläggningen, vilket delvis vägdes upp av lägre prospekteringskostnader eftersom Mandalay endast fokuserar på de bredare områden med högre kvalitet under jord

  • Costerfield – Ytterligare kapitalkostnader för kapitalutveckling för borrning till och i Youle-malmgången

Konferenssamtal

Mandalays ledning kommer att erbjuda ett konferenssamtal för investerare och analytikerden 8 november 2018 klockan 08:00 (Toronto-tid).

Analytiker och investerare bjuds in till att delta med följande uppringningsnummer:

Deltagarnummer:  (201) 689-8341
Deltagarnummer (avgiftsfritt):  (877) 407-8289
Konferens-ID:13684820


En repris av konferenssamtalet kommer att finnas tillgänglig till den 22 november 2018 klockan 23.59 (Toronto-tid), vilket man kommer åt med följande uppringningsnummer:

Encore avgiftsfritt uppringningsnummer: (877) 660-6853
Encore-ID:  13684820

För mer information:

Dominic Duffy
President och ChiefExecutive Officer

Greg DiTomaso
Director of Investor Relations

Kontakt:
1.647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag som arbetar med naturresurser och som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget är fokuserat på en förvärvsstrategi och att skapa nödvändig volym genom att lägga till projekt som är i ett långt utvecklat skede eller redan i produktion inom guld, koppar, silver och antimon i Australien, Amerika och Europa för att skapa kortsiktigt kassaflöde och värde för aktieägare.

Framåtblickande uttalanden

Detta nyhetsmeddelande innehåller "framåtblickande uttalanden" inom betydelsen av värdepapperslagar, däribland vägledning gällande förutsedd produktion av guld, silver och antimon och framtida produktionskostnader, samt möjligheten till en återupptagen verksamhet vid bolagets Cerro Bayo-gruva. Läsare varnas för att inte lägga för stor vikt och tillit till framåtblickande uttalanden. Faktisk utveckling och resultat kan skilja sig från de som uppskattas i dessa uttalanden, vilket bland annat kan bero på förändrade råvarupriser och allmänna ekonomiska och marknadsförhållanden. Faktorerna som identifieras ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista med faktorer som kan påverka Mandalay. Man finner en beskrivning av ytterligare risker som kan orsaka att den faktiska utvecklingen och resultatet skiljer sig från de som är uppskattade i de framåtblickande uttalandena i detta nyhetsmeddelande under rubriken "Risk Factors" i Mandalays årsredovisning från den 29 mars 2018 och det sammanfattade prospektet daterat den 12 februari 2018, av vilka det finns kopior på Mandalays profil på www.sedar.com. Även om Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan orsaka att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från de som är beskrivna i de framåtblickande uttalandena, kan det finnas andra faktorer som orsakar att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, uppskattat eller avsett. Det finns ingen försäkran om att de framåtblickande uttalandena kommer att infrias som faktiska resultat, och framtida händelser kan skilja sig betydligt från de som är förutsedda i dessa uttalanden. Därmed bör läsare inte lägga för stor vikt och tillit till framåtblickande uttalanden.

Mått som inte gäller för IFRS

Detta nyhetsmeddelande kan innehålla referenser till justerad EBITDA, justerat nettoresultat, kontantkostnad per säljbart producerat guldekvivalent uns, kontantkostnad per säljbart uns av producerat silver netto av guldkrediter, sammanlagda kostnader per producerat säljbart guldekvivalent uns på anläggningen, sammanlagda kostnader per producerat silver netto av guldkrediter på anläggningen och sammanlagda kostnader samt investeringar (cash capex). Dessa är samtliga mått som inte gäller för IFRS och inte har någon standardiserad betydelse enligt IFRS. Därför är det möjligt att dessa mått inte är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra emittenter.

Ledningen använder EBITDA som ett mått för rörelseresultat för att bidra till bedömningen av Bolagets förmåga att generera likviditet genom att använda kassaflöde till att finansiera framtida behov av rörelseinvesteringar och finansiera framtida anläggningskostnader samt för att bidra till att jämföra finansiella resultat från period till period på en konsekvent basis. Ledningen använder det justerade nettoresultatet för att göra det lättare att förstå Bolagets finansiella resultat före inverkan från extraordinära engångsposter. Bolaget anser att dessa mått används av och är användbara för investerare och andra användare av Bolagets finansiella redovisningar när de ska utvärdera Bolagets rörelse- och kassaresultat. Detta beror på att de med hjälp av dessa kan analysera våra finansiella resultat utan att ta hänsyn till extraordinära poster som kan variera mycket från bolag till bolag och mellan olika perioder.

Bolaget definierar justerat EBITDA som resultat från gruvdrift, netto efter administrativa kostnader och före räntor, skatt, och ej kontanta utgifter/(inkomster), internkostnader i bolaget och finansieringskostnader. En avstämning mellan justerad EBITDA och nettointäkter kommer att inkluderas i MD&A.

Bolaget definierar investeringar (cash capex) som likvida medel som lagts på gruvintressen, egendomar, anläggning och utrustning samt prospektering som enligt redovisningen av kassaflöde i den finansiella redovisningen.

Bolaget definierar fritt kassaflöde som ett mått på dess förmåga att generera och förvalta likviditet. Denna term har inte någon standardbetydelse och avser att ge läsaren ytterligare information.

För Costerfield beräknas producerat säljbart guldekvivalent uns genom att addera antalet ton av säljbart antimon som producerats under perioden, multiplicerat med det genomsnittliga antimonpriset, till producerat säljbart gulduns vilket delas med periodens genomsnittliga guldpris. Den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat guldekvivalent uns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning, och amortering. Sammanlagda kostnader för anläggningen delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart guldekvivalent uns.

För Cerro Bayo beräknas kontantkostnaden per säljbart nettoproducerat silveruns av guld-biproduktkrediter genom att dra av guldkrediten (som motsvarar producerade säljbara gulduns gånger realiserat guldpris under perioden) från de kontanta driftkostnaderna och dela resultatet med de säljbara silverunsen som producerats under perioden. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen per nettoproducerat säljbart silveruns av guld-biproduktkrediter beräknas genom att addera royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning, och amortering till nettokontantkostnaden för guld-biproduktkredit och sedan dela resultatet med de säljbara silverunsen som producerats under perioden.

För Cerro Bayo beräknas även producerat säljbara guldekvivalenta uns genom att addera till producerade säljbara gulduns den säljbara mängden silveruns som producerats, multiplicerat med det genomsnittliga silverpriset under perioden, vilket delas med periodens genomsnittliga guldpris. Den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat guldekvivalent uns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning, och amortering. Sammanlagda kostnader för anläggningen delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart guldekvivalent uns.

För Björkdal delas sedan den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av säljbara gulduns under perioden, med producerade säljbara gulduns för att ge kontantkostnaden per producerat säljbart gulduns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning, och amortering. Sammanlagda kostnader för anläggningen delas sedan med producerade säljbara gulduns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart gulduns.

För hela Bolaget beräknas kontantkostnaden per säljbart guldekvivalent uns genom att summera guldekvivalenta uns som produceras på varje anläggning och dela totalen med summan för den rörliga kontantkostnaden på anläggningarna, plus bolagets fasta kostnader.