Selskabsmeddelelse nr. 14/2018

 

 

Søborg 19. november 2018

 

 


Bestyrelsen for DLH A/S har dags dato besluttet at iværksætte et aktietilbagekøb for maksimalt DKK 5 mio. svarende til maksimalt 6,44% af selskabets aktiekapital ved en kurs pr. aktie DKK 1,45.
Baggrund for tilbagekøbet:
På selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2017 blev selskabet bemyndiget til at købe egne aktier. Bemyndigelsen har følgende ordlyd:
"På generalforsamlingen den 28. april 2017 blev selskabet bemyndiget til at købe egne aktier gældende for en periode på 5 år at regne fra datoen for generalforsamlingsgodkendelsen. Der blev givet bemyndigelse til at erhverve egne aktier op til det punkt, hvor den nominelle værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier udgør 25% af selskabets nominelle aktiekapital. Selskabet må ikke erhverve egne aktier til under kurs pari, og selskabet må højst betale en pris, der svarer til den senest noterede handelskurs på Nasdaq Copenhagen forud for handlens indgåelse tillagt 5%"
Med iværksættelsen af tilbagekøbet vil bestyrelsen benytte bemyndigelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier. DLH A/S besidder dags dato ingen egne aktier.
Tilbagekøbet indgår som en del af selskabets udbyttepolitik. De tilbagekøbte aktier kan anvendes til afdækning af selskabets warrantprogram af 15. juni 2018, Jf. selskabsmeddelelse 10/2018, eller de kan annulleres. Beslutning herom vil bestyrelsen vurdere ift. hvad som gavner aktionærerne mest.

Beskrivelse af tilbagekøbet:
Tilbagekøbskursen er fastsat til den senest noterede handelskurs på Nasdaq Copenhagen fredag den 16. november 2018 tillagt 5%.
Tilbagekøbet vil blive gennemført den 27. november 2018. Denne tidsmæssige forskydning på én uge er valgt for at sikre, at alle aktionærer har rimelig tid til at forholde sig til tilbuddet og beslutte, hvorvidt man ønsker at acceptere eller ej.
Hvis den samlede salgsinteresse overstiger 6,44% af aktiekapitalen, vil de indkomne ordrer blive reduceret forholdsmæssigt sådan, at det samlede tilbagekøb af egne aktier ikke overstiger 6,44 % af DLH´s aktiekapital.
Hvordan accepterer man tilbuddet om tilbagekøb?
Hvis man ønsker at gøre brug af tilbagekøbstilbuddet, skal man udfylde og returnere vedlagte acceptblanket. Ringkjøbing Landbobank vil på vegne af DLH A/S indsamle salgsordrerne og sørge for, at salgsordrerne fordeles forholdsmæssigt, hvis det samlede tilbagekøb overstiger 6,44% af DLH A/S’ aktiekapital.
Salgsordrerne skal være indgivet til Ringkjøbing Landbobank inden kl. 12.00 den 27. november 2018. Ringkjøbing Landbobank vil efter eventuel forholdsmæssig reduktion gennemføre salgsordrerne og orientere DLH A/S herom. Herefter vil DLH offentliggøre en selskabsmeddelelse med resultat af tilbagekøbet.
For yderligere information kontakt:
Bestyrelsesformand Michael Hove mobil +45 28126609


Vedhæftede filer