AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2018. gada 9 mēnešu starpperiodu pārskats apstiprināts Valdes sēdē 2018. gada 21. novembrī.

 

Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492