Selskabsmeddelelse Nr. 15/2018
København, 30. november 2018


Ekstraordinær generalforsamling i Conferize A/S – Ændring i bestyrelsen

Dagens lancering af den næste generation af Selskabets Event Management Software (EMS V2) markerer en ny fase for Conferize. Med EMS V2 er der skabt det produktmæssige afsæt for at forløse potentialet i business casen og med afsæt i Selskabets kommercielle strategi skal indtjeningen løftes de kommende år.

Conferize vil fremadrettet markere sig internationalt i det globale marked for Event Management Software som en innovativ og nyskabende løsning, der kan realisere det fulde potentiale af, at mennesker mødes. Det er helt afgørende, at sammensætningen af Conferize’s bestyrelse afspejler denne strategi.

På den baggrund indkalder Conferize A/S til ekstraordinær generalforsamling d. 17. december 2018 kl. 13.00 med henblik på valg af Christiane Vejlø til Selskabets bestyrelse. Ved samme lejlighed udtræder Lars Kolind og Morten Mathiesen af bestyrelsen.

Vedlagt følger dagsorden og fuldstændige forslag.Om Conferize
Conferize er en digital platform for arrangører og deltagere af events. Alt for mange events og konferencer er i dag planlagt og realiseret efter en skabelon fra dengang verden stadig var analog. Det betyder, at deltagerne får for lidt udbytte i forhold til networking, vidensdeling og deltagelse. Arrangørerne slås desuden med gammeldags og ufuldstændige produkter, der resulterer i en dårlig oplevelse for deltagerne.

Dette problem løser Conferize ved at tilbyde en samlet løsning, der gør det nemt for arrangøren og skaber større værdig for deltagerne – før, under og efter eventet. Samtidig forbinder Conferize brugere og indhold fra events i et globalt netværk, der skaber overblik i en ellers fragmenteret eventindustri. Conferize er anvendt af tusindvis af events i over 140 lande og har siden 2014 været officiel partner til TEDx.

Cvr. nr. 34472742
invest.conferize.com

Certified Adviser
Selskabets Certified Adviser er BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab (CVR-nr. 20222670), Gert Mortensen, Havneholmen 29, DK-1561 København V, tlf. +45 39 15 52 00.


Investorkontakt
Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26  //  ir@conferize.com

Vedhæftede filer