Selskabsmeddelelse nr. 19/2018

København, 04. december 2018


Athena Investments A/S har fastsat følgende datoer i 2019 til offentliggørelse af regnskaber samt ordinær generalforsamling:

Finanskalender 2019
- Frist for aktionærer til at fremsætte forslag til dagsordenen for den ordinære generalforsamling - 11. marts 2019
- Årsrapport 2018 - 27. marts 2019
- Ordinær generalforsamling 2019 - 23. april 2019
- Halvårsrapport for første halvår 2019 - 1. august 2019


Vedhæftet fil